Simona Baumrtová, plavkyně
Co bych popřála lidem? Asi takovou klasiku: štěstí, zdraví a aby byl pro ně nový rok rokem úspěchů. Především pak, aby nezanevřeli na sport, protože právě sportem se dokáže udržovat zdraví a štěstí, víc než normálně.

Lukáš Pulpán, hokejista
Co popřát? Hodně štěstí, hodně zdraví a aby se všem vyhýbaly nemoci. Pak také to, aby všichni chodili s chutí na hokej.

Pavel Staněk, kapitán Levhartů
Hodně štěstí a zdraví. Hlavně tedy to zdraví, protože když není, tak pak chybí i to ostatní. Chtěl bych také poděkovat za přízeň, kterou nám věnují obyvatelé Chomutova.

Václav Suchopárek, malíř
Všem lidem u nás bych chtěl popřát hlavně pevné zdraví, protože to je základ k dalšímu úspěšnému dění v životě každého i v celém dění kolem nás.

Roman Křelina, výtvarník
Do nového roku přeji lidem hlavně pohodu, víru v lepší budoucnost, hodně lásky a lepší mezilidské vztahy. Je krásné, když lidé nemyslí jen sami na sebe, ale i na ty druhé.

Kapela X-Left To Die
Roman Knop, kytarista
Všem bych chtěl popřát mnoho úspěchů, zdraví a štěstí. Zároveň bych jim chtěl popřát, aby si užili co nejvíce skvělé muziky.

David Weingärtner, zpěv
Lidem bych popřál, aby měli co nejvíce kulturního vyžití. V osobním životě přeji všem zdraví, štěstí, spoustu pohody a hlavně žádné nervy.

Josef Čermák, kněz
Dětem přeji, aby mohly vyrůstat v dobrých a celistvých rodinách. Rodičům, učitelům a vychovatelům, aby své poslání plnili s moudrostí a láskou. Těm, kteří mohou pracovat, aby měli pracovní příležitosti a všem pak přeji potřebné zdraví a Boží požehnání.

Lukáš Gavenda, historik
Přeji všem spoustu vzájemné tolerance, štěstí, zdraví a rozum. Také to, aby uměli správně rozlišit věci důležité a neřešili ty nepodstatné.

Jaroslav Pachner, architekt
Mé přání bude prosté. Všechno nejlepší a hlavně úspěšný nový rok.

Starostové měst

Jitka Gavdunová, Vejprty
Na klasickou otázku klasická odpověď. Samozřejmě zdraví, štěstí, lásku… Ani svému největšímu nepříteli bych nepřála nic špatného. Přeji všem, aby je nepostihla žádná rodinná či životní tragedie, tak jako mne v tom loňském roce, kdy mi umřel můj milovaný bratr. Pak jsou všechny peníze a štěstí k ničemu. Přeji všem obyvatelům Chomutovska,a by se jim v roce 2013 vyhýbaly všechny problémy.

Jiří Kulhánek, Kadaň
Chtěl bych popřát všem lidem pokud možno příjemný rok 2013, aby se jim žilo dobře, v klidu a ve zdraví.

Jan Mareš, primátor města Chomutova
Přeji každému jednotlivě do nadcházejícího roku hodně zdraví, štěstí a splněná přání a předsevzetí. Zároveň přeji všem v této nelehké době, aby je nezaskočily nepříjemné životní situace. Našemu městu pak přeji, aby i nadále bylo příjemným místem pro život a vyhledávaným cílem návštěvníků a turistů. Ať je Chomutov aktivním městem i v dalším období.

Kateřina Mazánková, Klášterec nad Ohří
Přeji všem lidem na Chomutovsku do nového roku hodně zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů, optimismu, splnění všech přání a úsměv ve tváři po celý rok.

Radek Štejnar, Jirkov
Přeji všem zdraví, pohodu, lásku a štěstí. Aby si všichni uvědomili, že život není jen černobílý a že ne všechno, co se kde říká nebo píše, je vždycky pravda. Důležité je být nad věcí.

Starostové obcí

Miluše Lauková, Kalek
V tomto adventním čase bych Vám i Vašim rodinám ráda popřála co nejvíc času a klidu na sebe navzájem, alespoň na pár dní v roce zapomeňte na všechno nepříjemné a nenechte si zkazit náladu těmi, kteří Vám nepřejí. Užijte si každou krásnou chvíli a vychutnejte si přízeň svých blízkých.
A v roce 2013 jen to dobré jak v práci, tak v soukromí.

Jiří Hoření, Chbany
U příležitosti vánočních svátků a blízkého konce roku mi tímto dovolte, abych Vám všem, obyvatelům, návštěvníkům a hostům obce Chbany poděkoval za Vaši přízeň a všestrannou podporu, kterou jste nám věnovali v průběhu tohoto roku. Přeji Vám klidný konec roku a vše nejlepší do roku 2013 a zároveň se těším, že se budeme i nadále potkávat na našich akcích.

Josef Egermann, Málkov
Našim občanům bych popřál mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchů v Novém roce 2013.

Jana Holoubková,Všestudy
V Novém roce hodně pevného zdraví, spokojenosti a jen samé dobré zprávy.

Zdeněk Valenta, Březno
Za Obec Březno přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním i pracovním životě. Hodně spokojených chvilek prožitých na všech kulturních a společenských akcích pořádaných obcí.

Chci poděkovat za letošní spolupráci všem občanům a těším se na další v roce 2013

Jana Müllerová, Loučná pod Klínovcem
Svým občanům přeji Krásné prožití vánočních svátků, v novém roce pohodu, zdraví a hodně pracovních sil.

Luděk Pěnkava, Strupčice
Přeji všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, aby měli kde pracovat a měli fajn sousedy v celé vesnici. A nájemníkům, kteří se budou stěhovat do nového Domu s pečovatelskou službou příjemné bydlení.

Jan Juřina a místostarostka Ilona Malá, Boleboř
Přejeme občanům, chatařům a chalupářům obcí Boleboře, Orasína a Svahové pevné zdraví, radost ze života a osobní spokojenost po celý rok 2013.

Josef Hanžl, Okounov
Co to cinká, co to zvoní
kouzlo Vánoc jako loni
tichá chvíle k zastavení
závan štěstí nad něj není
kouzelné Vánoce a šťastný nový rok.

Irena Kumprichtová, Pětipsy
Přejeme našim občanům do roku 2013 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Bohuslav Kreuz, Vilémov
Hodně zdraví a štěstí v novém roce přeje všem svým občanům.

Roman Brand, obec Spořice
Kromě zdraví, lásky a štěstí přeji spoluobčanům také hodně síly, klidu a pracovních úspěchů v ekonomicky nelehkém roce 2013.

Milan Čapek, Vysoká Pec
Přejeme všem svým obyvatelům hodně štěstí, spokojenosti, mnoho úspěchů a hlavně zdraví. I v příštím roce se budeme snažit postarat o naše obyvatele alespoň stejně tak dobře jako v roce letošním.

Sabina Čadková, Výsluní
Do roku 2013 přeji nejen občanům města Výsluní, a přilehlých částí- Sobětic, Volyně, Třebíška a Kýšovice, ale všem lidem mnoho zdraví, štěstí a úspěchů. A upřímně věřím, že rok 2013 bude pro město Výsluní a jeho občany úspěšný, pohodový a plný nových nadějí.

Alena Doležalová, Kovářská
Všichni milí spoluobyvatelé, přeji Vám pevné zdraví víc pracovních příležitostí zlepšení dopravní obslužnosti směr okresní město Chomutov šťastnou ruku při volbě prezidenta České republiky