Dozvídají se, jak by se města měla změnit, aby sídliště byla bezpečnými a zajímavými místy pro život.


Mezi panely


Projekt Mezi panely, v rámci kterého dotazování probíhá, je zaměřen na řešení problému, jenž je časovanou bombou měst nejen v Ústeckém kraji. Děti a mládež jsou na sídlištích vystaveny mnoha nepříznivým jevům, často v logické návaznosti nuda-experimentování s drogami-drogová závislost-kriminalita-vězení. Právě Ústecký kraj patří k nejvíce postiženým, pokud jde o hrozbu psychopatologických jevů při dospívání dětí a mládeže.

Projekt Mezi panely je jednou z prvních iniciativ, která má vést k léčení panelových sídlišť, v pilotní fázi jirkovských a chomutovských.


Grafitti, hip hop


„Již v této zjišťovací fázi jsme zareagovali na některé nápady a přání. Pomohli jsme zlegalizovat tři nové sprejerské plochy v Jirkově, produkovali jsme letní projekce filmů na zdi paneláků, či jsme organizačně podpořili aktivity místních hip hoperů,“ uvedl k tomu Miroslav Koranda, ředitel chomutovské pobočky společnosti Člověk v tísni.

„Do konce roku vyzpovídáme kolem tří set padesáti mladých lidí. Vycházíme z toho, že právě oni nejlépe vědí, co sídliště potřebují. Jejich nápady budeme prosazovat prostřednictvím projektových žádostí o dotace a pokusíme se je dostat do komunitních plánů i do priorit vládní Agentury pro sociální začleňování, která v Jirkově i v Chomutově působí,“ dodal Koranda. (r)