Divákům představí řadu exotických zvířat a první hororový cirkusový program, který v České republice nemá konkurenci. C

irkus Ohana bude na Kamenném Vrchu v Chomutově každodenně do neděle 18. března. Představení začíná vždy v 17 hodin, v pátek a v sobotu je navíc od 20.30 hodin horor cirkus. V neděli se šapitó otevírá ve 14 hodin.