Zuzana Marková z Chomutova nechala očipovat své dva psy hned poté, co přišli do domácnosti, a to jako pojistku, kdyby se zaběhli. Záhy ale zjistila, že návštěvou lékaře nic nekončí. Čip musí majitelé sami někam zapsat. „Neexistuje ale jedna centrální databáze. Je jich několik, které provozují soukromé firmy,“ popisuje Chomutovanka. Někteří provozovatelé databáze za zanesení čipu vybírají poplatky, jiní evidují jen čipy od některých výrobců. „Nakonec máme psy v evidence sice bez poplatku, ale každého v jiném registru, protože značky jejich čipů jsou různé,“ doplňuje Marková.

Některá města se proto rozhodla suplovat stát a zřídit vlastní registr spravovaný městskou policií, kam by občané své psy zapisovali. Funguje už například v Teplicích. V Chomutově takový krok zatím neplánují. „Městská policie registr psů nevede, má pouze zřízený náhled do modulu poplatků ze psů vedeného odborem ekonomiky,“ vysvětluje mluvčí města Denisa Špeilová. „Nadále evidujeme známky. Pokud klient nahlásí i číslo čipu, zaznamenáváme jej, ale nepřikazujeme, aby ho obci oznamoval,“ doplňuje Špeilová.

Evidence psů zatím podle radnice slouží policistům při pátrání po majitelích zaběhnutých zvířat dostatečně. „Pokud městská policie odchytí psa, zjistí majitele podle evidenční známky. Pokud známku nemá, tak u veterináře v psím útulku zjistí, zda je očipovaný,“ popisuje Špeilová.

Poukazuje přitom na to, že ani čip nemusí vždy vést ke zdárnému shledání psa a páníčka. „Čip nenese žádnou aktivní informaci, je na něm pouze číslo. Pokud toto číslo majitel psa do žádné evidence nezanesl, tak není možné ho dohledat,“ upozorňuje mluvčí města.

Žádné změny nepociťují s novým zákonem obyvatelé Klášterce nad Ohří a ani pro město se nic nemění. Své čtyřnohé společníky museli obyvatelé města nechat očipovat povinně už v minulých letech „Měli jsme vyhlášku na povinnost označení psa s čipem a jeho přihlášení do evidence,“ říká mluvčí města Adéla Václavíková.

Náklady na čipování Klášterec majitelům proplácel, s vydáním zákona vyhlášku i příspěvek na čip zrušil. Ve výbavě strážníků jsou momentálně tři čtečky pro náhodné kontroly. „Zjištěné nedostatky městská policie oznamuje jako přestupek správnímu orgánu. Když není pes přihlášený do evidence, tak na odbor finanční a přestupkové komisi. Když nemá čip, tak se oznamuje Krajské veterinární správě pro podezření z porušení veterinárního zákona,“ dodává klášterecká mluvčí Václavíková.

Bez čipu to nejde
Pořizovací cena mikročipu je 120-450 korun. Další částku si veterináři účtují za jeho aplikaci. Kontroly čipů a pokuty smí udělovat jen Státní veterinární správa. Nejčastěji se tak může stát na výstavách.
Za psa bez označení hrozí majiteli až 20 tisíc korun pokuty. Na psa je nahlíženo, jako by neměl platné očkování proti vzteklině.