Oslovovali Němce a prodávali jim přes „čáru“ cigarety. Za běžných okolností naši přeshraniční sousedé běžně zajíždějí do Vejprt a dalších obcí a měst v příhraničí, to v současné situaci není dovoleno. Po dobu platnosti krizového opatření k zákazu volného pohybu osob je možné do České republiky přijíždět pouze v nezbytně nutných případech.