Svatomikulášský kostel v bývalé obci Mikulovice by ale mohl získat svou zašlou slávu. Chystá se založení spolku na obnovu kostela, hlavními iniciátory jsou muzejníci z kadaňského muzea. Spolek se nechce pustit přímo do oprav, ale chce kostel popularizovat nejen mezi veřejností, ale i odborníky na restaurování památek.

Kostel, který spravuje kadaňská farnost, by totiž ke své obnově potřeboval i stavebně historický průzkum. V současné době jsou v kostele pouze lavice a torzo oltáře. Dvakrát ročně se tu konají bohoslužby, vždy 1. května a poté kolem svátku svatého Mikuláše.