Uznání za příkladnou pedagogickou práci a lidský přístup k výchově a vzdělávání mladé generace se dostalo dvaceti učitelům z mateřských, základních, středních, speciálních a umělecké školy v Chomutově. Vyznamenaní pedagogové převzali z rukou bývalého učitele a současného primátora Jana Mareše plaketu Jana Amose Komenského.

„Uvědomujeme si důležitost, náročnost a velký význam vaší práce, která nespočívá jen v předávání vědomostí budoucím generacím, ale především je i výchovou, psychologickou pomocí a formováním osobností, životních názorů a postojů vašich žáků,“ řekl oceněným Mareš.

Slavnostní předání cen se uskutečnilo při příležitosti nadcházejícího svátku učitelů, který připadá na 28. březen, kdy se před 420 lety narodil učitel národů Komenský. V závěru setkání všechny přítomné potěšil příjemným hudebním vystoupením Malý houslový soubor Základní umělecké školy T. G. Marasyka pod vedením paní Kateřiny Lesákové. „Zasluhujete obdiv za to, jak dokážete rok co rok začínat nanovo s každou nově příchozí třídou. Svým pedagogickým umem z dětí mnohdy proti jejich vůli a bohužel i vůli rodičů, vychováváte novou generaci,“ dodal primátor. (sch)