Téměř třináct let trvala přestavba hasičské stanice v Chomutově do současné podoby. Postupně se stavělo nové a bouralo staré. Po třinácti letech mají hasiči konečně zasloužené a důstojné zázemí.

Hasiči zůstávají na Beethovence

Sídlo chomutovských hasičů se stále nachází v Beethovenově ulici. Staré budovy, ani jejich části, tu už ale nenajdete. „Poslední část se zdemolovala loni na podzim,“ informuje ředitel územního odboru Chomutov Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Petr Klíma.

Již od minulého roku se mohou hasiči, kteří jsou ve službě, těšit z důstojného zázemí. To se nachází přímo nad novými garážemi. Právě zázemí pro hasiče bylo tím hlavním impulsem pro stavbu nové hasičské stanice. „Ta původní byla v hrozném stavu. Hygienické podmínky byly absolutně nevyhovující. Často se musela provádět i deratizace,“ vysvětlil Klíma. „Stěžejní pro nás je to, že se zlepšily podmínky pro garážování a údržbu požární techniky a hlavně pro samotnou práci hasičů. Slouží totiž čtyřiadvacítky, takže potřebují standardní hygienické zázemí,“ dodal.

Šest etap, třináct let

Po celou dobu přestavby musel být zachován běžný provoz a muselo být možné kdykoli uskutečnit potřebný výjezd. Proto se hasičská stanice musela stavět postupně. Vše proběhlo zhruba v šesti etapách.

První etapa zabezpečila techniku

V první etapě se hasiči dočkali nových garáží, pro svůj vozový park. Ty staré již nebyly vyhovující a energeticky velmi ztrátové. Nové garáže se posunuly jen o pár metrů za ty původní. Jakmile byla nová budova hotová, přišla na řadu další etapa. V té šly staré prostory pro vozový park k zemi. Chvíli tak musela zásahová vozidla být bez přístřešku.

Třetí etapa byla nejdůležitější

Třetí etapa pomohla především těm, kteří pomáhají při požárech, dopravních nehodách, ale i jiných haváriích. Postavilo se jim totiž zcela nové a důstojné zázemí. To se nyní nachází přímo nad garážemi. Jeho součástí jsou kromě šaten a sociálního zařízení pro hasiče i dílny pro opravy a údržbu požární techniky, dýchacích přístrojů a dalšího vybavení, které hasiči při své práci používají. Dříve mezi zásahy přebývali ve vedlejší budově. Výstavbou se tedy zkrátil i čas od přijetí hlášení do výjezdu. Součástí stanice jsou i technické prostory jako sklady, myčka vozidel, nebo záložní zdroj elektrické energie. V rámci čtvrté etapy se zdemoloval původní objekt stanice.

Pátá etapa se věnovala výstavbě nové administrativní budovy. Ta je přístupná pro veřejnost, nachází se tu podatelna a své útočiště tu našlo i administrativní zázemí hasičského sboru. Do nových prostor se přesunulo i pracoviště prevence. To původně sídlilo ve Školní ulici. Toto pracoviště je nedílnou součástí hasičské stanice. Řeší totiž například vyjádření k stavebnímu řízení, provádí kontrolní činnost a vyšetřuje příčiny požárů.

Ještě chybí poslední úpravy

Poslední práce na nové stanici ještě probíhají. V rámci šesté etapy se totiž musí zpevnit plochy kolem nových budov.

Výstavba stanice přinesla mnoho dobrých změn. Průběh ale nebyl vždy zcela veselý. Mezi čtvrtou a pátou etapou museli hasiči chodit pouze přes garáže. Problém to přineslo i veřejnosti, která zamířila na hasičskou stanici. Díky přestavbě se ale kromě lepšího komfortu pro hasiče, také zvětšily prostory, které mohou obývat a zmenšily se energetické ztráty, které jsou ve starých budovách běžné.

Hasičský sbor v Chomutově vznikl v roce 1872. Tehdy ještě sídlil v bývalé městské šatlavě v Chelčického ulici. Tam se ale podle Jiřího Šlajsny z Oblastního muzea v Chomutově sloužily pouze noční pohotovosti. Na tehdejší stanici byli jen čtyři hasiči a neměli ve svém objektu stříkačku. Sídlo hasičského sboru v Beethovenově ulici, respektive tehdejší hasičská zbrojnice, vzniklo v roce 1874. Za dobu své existence prošel sbor mnoha organizačními změnami. Od 50 let minulého století fungoval jako Okresní veřejný požární útvar a od roku 1993 jako Hasičský záchranný sbor okresu Chomutov. Od roku 2001 je organizační součástí HZS Ústeckého kraje.

Slavnostní předání nových budov hasičům se uskuteční až 5. září. Deník bude u toho a přinese vám fotografie z nového prostředí hasičů.