Ve skutečnosti se totiž počet pracovníků zvýší o dva. „Z pěti výběrových řízení se jedná o náhradu za mateřskou, jeden odchod do důchodu a jednu náhradu za projektovou manažerku, která se posunula na vedoucí odboru," vysvětlil mluvčí chomutovského magistrátu Jan Rödling.

Zbylá dvě místa jsou nově vytvořená a vznikla v rámci reorganizace odborů. „Úkolem je posílit plánování rozvoje města, to bylo dosud personálně podhodnoceno. Noví zaměstnanci by měli koordinovat a plánovat investice, plánovat koncepce a realizovat úpravy veřejného prostoru, dělat soutěže o návrhy, fakticky pracovat na tom, aby rozvoj města byl koncepční," nastínil mluvčí, jaký bude jejich přínos.

Jeden z nových pracovníků bude mít na starosti koordinaci dopravy od plánování cyklodopravy po celkovou městkou mobilitu. V současnosti na odboru pracuje patnáct lidí, plný stav je dvacet.