Nevycházet, nevětrat a pokud možno raději vůbec nedýchat. Neviditelný smog ničí naše zdraví.

Ačkoliv to tak za slunečného dne nevypadá, vzduch je špinavý. Na vině je polétavý prach, jehož částečky se usazují v plicích a dráždí dýchací cesty.
Kraj v pátek znovu vyhlásil signál regulace, který platí při nejhorším znečištění a kdy musí elektrárny omezit prašnost provozu.

Tuto zimu je to už počtvrté (viz grafika dole) a meteorologové zatím nevědí, kdy se situace zlepší. Chomutováci si tak po letech znovu musejí zvykat na život se smogem.

Škodí prach, oxidy síry tolik ne

Nejde ani tak o to, že by se situace zhoršila, ale nově se začaly měřit koncentrace jemného prachu. „Od listopadu 2009 k zvláštním imisním limitům pro oxid dusičitý, oxid siřičitý a přízemní ozón přibyla závazná hodnota pro jemné prachové částice frakce PM10,“ říká Milena Vágnerová, vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří, které monitoruje mimo jiné i ovzduší na Chomutovsku. Zatímco oxidy dusíku či síry jsou dlouhá léta pod limitem, prach dál škodí. A nově se začnou sledovat ještě menší prachové částice, které dosud monitorovacím stanicím unikají a jsou ještě škodlivější.

Když se v okrese hůře dýchá a množství prachu překročí limity, musí hnědouhelné elektrárny omezit prašnost, tedy hlavně manipulaci s prašným materiálem.

Kromě elektráren jsou ale na vině auta, která z výfuků prach vypouští. Jejich regulaci může město nařídit, ale nechystá se k tomu. „Mohli bychom provoz omezit dopravními značkami v některých částech města, ale hodně bychom tím zasáhli do práv lidí,“ říká náměstek primátora Jan Řehák.

Opatření města – měla by účinek?

I kdyby se tomu tak stalo, není jasné, jestli by to přineslo kýžený efekt, tedy výrazně čistší vzduch. Podle Jana Řeháka by se omezení dalo uvažovat, kdyby se koncentrace vyšplhaly ještě mnohem výše. „U nás v kraji je naštěstí situace výrazně lepší než v Ostravě,“ dodává náměstek.

Právě s Ostravskými město Chomutov konzultuje některá opatření. Slezskou metropoli totiž trápí smog už dlouho. Jedním z opatření, kterými chce tamější radnici situaci vylepšit, je bezplatná MHD v době smogu. Na výsledky se zatím čeká. Nepřemýšlel o stejném opatření i Chomutov? „Když budeme mít z Ostravska potvrzeno, že to funguje, a že lidé skutečně nechávají auta doma, je to na diskusi. Zatím ale ani v Ostravě neví, jestli to má nějaký přínos a případně jak velký,“ vysvětluje Jan Řehák, který je s Ostravou v kontaktu. Nyní radnice hlavně informuje školská zařízení a obyvatele, jak se mají při smogu chovat.

Rada nad zlato

Polétavý prach pochází hlavně z těžkého průmyslu, elektráren a tepláren, dále z dopravy a na vině jsou také komíny rodinných domků, v nichž se spalují tuhá paliva.

Kdo by z obyvatel Chomutovska měl zájem o podrobnější informace či rady ohledně smogu, může se obrátit na zmiňované Ekologické centrum Most. Aktuální informace o kvalitě ovzduší mohou občané získat v pracovní dny od 06:00 do 22:00 telefonicky na bezplatné lince: 800 195 342, centrum už za dobu svého působení odpovědělo na více než devět tisíc dotazů.

Aktuality o kvalitě ovzduší včetně přesných dat a hodinového vývoje zveřejňuje na svých stránkách Český hydrometeorologický ústav. Signály upozornění a regulace vyvěšuje po varování meteorologů i Ústecký kraj.