„Navýšení alokace nám nabídlo Ministerstvo pro místní rozvoj, protože tyto prostředky nevyčerpala jiná města," řekl primátor Jan Mareš. Celkem se městu podařilo získat na rozvoj sídlišť 156 milionů korun.

Výběrová řízení

Město nyní hledá na provedení prací zhotovitele. Vyhlásilo dvě výběrová řízení na stavební práce v rámci projektu Sídliště, místo pro život. Obě investice budou z 85 % uhrazené z přislíbené dotace. První se týká revitalizace opěrné zdi u sportoviště Zahradní. Kromě prací na opěrné zdi zde dojde k modernizaci oplocení v celém areálu, vybudují se elektronické branky, osadí se nové hrací prvky, vysadí veřejná zeleň a rostliny a vybuduje se nové veřejné osvětlení.

Areálem sportoviště Zahradní bude zbudována pěší stezka s chodníky. Hlavním záměrem revitalizace je zvýšení bezpečnosti, rozšíření plochy určené obyvatelům města k relaxaci a odpočinku a odstranění nevhodných a nebezpečných prvků, které se zde v současnosti nachází. Předpokládaná hodnota zakázky je 14,6 milionu korun. Stavba by měla začít v květnu a hotovo by mělo být o prázdninách.

Silnice i zastávky

Zároveň bylo vyhlášené výběrové řízení na zhotovitele druhé etapy revitalizace okolí kulturního střediska KASS na Zahradní. proběhnou úpravy hlavní ulice Písečná mezi křižovatkami Písečná/Borová a Písečná/Zahradní, opraví se obě zastávky MHD, které se přesunou ve směru do města před budovu kulturního střediska KASS. Demolicí části objektu KASS vznikne místo, kde město nechá zbudovat nové veřejné prostranství. Zmizí bariéry a nevyužívané součásti veřejného prostoru. To zajistí přirozený průchod hlavních komunikačních tahů sídliště.

Předpokládaná hodnota zakázky je 48,5 milionu korun a práce by měly trvat od června do listopadu. Po dokončení všech prací tak bude mít centrum sídliště výrazně jinou podobu.

Projekty „Sídliště, místo pro život Revitalizace okolí kulturního střediska KASS na sídlišti Zahradní, Chomutov I.etapa - v realizaci
Revitalizace okolí kulturního střediska KASS na sídlišti Zahradní, Chomutov II.etapa -  v přípravě
Revitalizace okolí opěrné zdi u sportoviště Zahradní, Chomutov - v realizaci
Rozšíření městského kamerového a dohledového systému a bezpečnost v Chomutově -  v realizaci
Kamenný vrch Street Workout sportoviště a Dirt Park Chomutov - v realizaci
Revitalizace sídliště Zahradní, Písečná, chodníky, komunikace, parkování - dokončeno
Revitalizace sídliště Zahradní, Písečná, Kamenná,zastávky MHD - dokončeno
Chodník k Zooparku, ul. Školní pěšina - dokončeno
Březenecká, Zahradní, Písečná, chodníky, podchod, sportoviště - dokončeno
Březenecká, Zahradní, Kamenná - 2012 II. etapa hřiště - dokončeno
Revitalizace zeleně, část Písečné - 2013, I. etapa - dokončeno
Revitalizace Březenecká, Kamenná, Písečná - 2013, III. etapa - dokončeno