Kratší, výstižnější a čitelnější. S příchodem nového roku smaže knihovna svůj složitý název a přijme nový. Ze „Střediska knihovnických a kulturních služeb města Chomutova“, jak ho znali čtenáři posledních 22 let, bude jednoduše Chomutovská knihovna.

O změně názvu mluvila ředitelka knihovny Andrea Löblová už před rokem, když se účastnila výběrového řízení. „Tehdy, stejně jako dnes, mě k tomu vedlo přesvědčení, že tento název je nejen zastaralý a dlouhý, ale navíc už není v současnosti nutné upozorňovat v názvu na všechny funkce organizace,“ vysvětlila Löblová.

Vedení města vybíralo z širší palety názvů, mezi kterými byla také Knihovna Chomutov, Městská knihovna v Chomutově či Centrum Knihovna. Zvolilo Chomutovskou knihovnu, kterou také ředitelka vnímá jako přijatelnou kombinaci tradičního a moderního pojetí. „Je to potenciálně dobrá značka,“ míní.

Jako pokračování správným směrem vnímá změnu náměstek primátora Milan Märc, který má příspěvkovou organizaci v gesci. „Původní název byl divný a nicneříkající, jen jsme na něj byli zvyklí a mechanicky ho používali,“ myslí si. „Změna se mi líbí, problém s ní budou mít možná jen češtináři,“ dodal v narážce na užití přídavného jména versus názvu.

OD ROKU 1996

Knihovna začala pracovat jako okresní dva roky po skončení druhé světové války. V 80. letech minulého století se přesunula do bývalého jezuitského kláštera na Palackého ulici. Svůj dosavadní název SKKS získala po sloučení Okresní knihovny s Okresním kulturním střediskem v Chomutově v roce 1996. Nový vítr změn přišel na začátku tohoto roku, kdy se ředitelkou knihovny stala Andrea Löblová.

„Do knihovny našli cestu lidé, kteří tu nikdy předtím nebyli,“ říká Andrea Löblová

Je rok dostatek času na provedení znatelných změn ve velké instituci, jakou je knihovna v Chomutově? Zdá se, že ano. Ředitelka Andrea Löblová má totiž za sebou celou řadu výsledků. A před sebou ještě více plánů.

V čele knihovny stojíte rok, co se vám za tu dobu podařilo?

Je za námi velká spousta práce, ať té neviditelné, především byrokratické, tak té, která se odrazila přímo v provozu knihovny. Udělali jsme první krok ke zprovoznění překrásné kaple Božího hrobu v kostele sv. Ignáce, když jsme ji vyklidili, uspořádali zde první komorní koncert a ve spolupráci s městem začali plánovat její restaurování. Knihovna je nově otevřená i v úterý a ve středu dokonce od rána do večera. Měníme název. Dostali jsme do knihovny dobrovolníky. Začali jsme s postupnou úpravou prostor knihovny na schodišti máme novou časovou osu. Zde je tempo ale mnohem pomalejší, než bych si sama představovala.

Je něco, z čeho máte opravdu radost?

Osobně mám velkou radost z rozšíření a zpestření nabídky kulturních a vzdělávacích akcí, do knihovny našli cestu i lidé, kteří zde nikdy předtím nebyli, toho si cením velmi. Totéž platí o větším oživení a využití atria v letních měsících. Baví mě projekt Bookstart S knížkou do života, ke kterému jsme se letos připojili.

Co plánujete pro příští rok či další období?

V příštím roce musí dojít k výběru nového loga a celého vizuálního stylu knihovny, a to nejen kvůli změně názvu, ale i proto, abychom mohli lépe plánovat úpravy interiéru knihovny. Dobrý orientační systém je v našich rozlehlých prostorách zásadní. Hned v lednu bude v knihovně zajímavá výstava Supermarket SVĚT, budeme pokračovat v oslovování zajímavých osobností a pokusíme se je dostat do Chomutova. Proběhne u nás velká benefiční oslava Dne dětí. Pracujeme na projektu sdílené dílny, proto bychom chtěli například otevřít kurzy šití a koupit 3D tiskárnu. Vedle toho budou pokračovat tradiční aktivity a akce knihovny a samozřejmě nakoupíme tisíce a tisíce knih. Během roku plánujeme oslovit naše současné i budoucí návštěvníky s dotazníkem a ptát se jich, jakou by chtěli mít Chomutovskou knihovnu právě oni.