„Za vaší finanční podpory upečou naši zaměstnanci sladké dobroty pro ty, co se o nás v této nelehké době starají – pro chomutovské zdravotníky, sociální pracovníky, záchranáře, hasiče,“ vzkazuje kavárna Chomutovanům. „Budeme rádi za jakoukoliv částku na účet spolku Masopust 2800045548/ 2010,“ dodává. Do poznámky stačí uvést jméno a také heslo „Osladím“.