Technické služby již zajistily jejich umístění k nádobám na další tříděný odpad. „Kvalitním tříděním různých druhů odpadu lidé přispějí k ochraně životního prostředí, což je ve městě vždy velmi důležité," uvádí náměstek primátora Martin Klouda.

Červené nádoby jsou určené pro vyřazené drobné domácí elektrospotřebiče, dále pak kalkulačky, rádia, telefony, drobné počítačové vybavení, elektronické hračky a různé typy baterií. „Naopak by se lidé měli vyvarovat vhazování zářivek, úsporných žárovek, monitorů, televizorů a velkých domácích spotřebičů do těchto nádob," informuje vedoucí Provozovny Odpadového hospodářství Marek Pohl.

Technické služby umístily nádoby na elektroodpad do ulice Palackého, 28. října, Cihlářské, Seifertovy, Lipanské, Březenecké, Hutnické a Jirkovské. Svoz elektroodpadu z červených kontejnerů bude probíhat jednou měsíčně.

Chomutované již několik let mohou třídit papír, plast, sklo i bioodpad. Vzhledem k tomu, že lidé v loňském roce třídili o poznání méně, než v předchozích letech, snaží se je Technické služby všemi možnými způsoby motivovat. Loni například zřídily pět nových kontejnerových stání, aby nádoby byly pro obyvatele poblíž jejich bydliště. „K třídění bioodpadu motivujeme bezplatným odběrem kompostu, který ze svezeného bioodpadu vytvoříme," doplňuje ředitel Technických služeb Zbyněk Koblížek.