Chtěli byste raději volné prostranství pro hry a zábavu nebo bohatou květinovou výzdobu na romantické vycházky? Vedení Chomutova chce znát názor lidí, jak by měla vypadat úprava parku na náměstí T.G.M.

Poté, co nové vedení města nechalo ze středu parku odstranit nově vystavěné kovové oblouky, si nechalo od projektantů vypracovat dvě jiné varianty. Prohlédnout si je můžete dole včetně stručné charakteristiky budoucí podoby parku. Více fotografií je v galerii.

Která z nich bude realizována, se teprve rozhodne. „Bude se přihlížet i k názoru občanů," dodává mluvčí města Jan Rödling. Hlasovat můžete v anketě na stránkách města nebo v naší anketě pod článkem.

Varianta A - Louka pro hryVarianta A - Louka pro hry
Architektonicky se zaměřuje na obnovu původního historického parku. Návrh klade důraz na plnění všech funkcí (estetická, relaxační, společenská). Je podporována osová symetrie a zjednodušena síť cest. Výrazně se rozšiřuje nástup do parku. Cesty jsou navrženy s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva a doplněním o pásy či plochy z malých žulových kostek.

Na hlavní ose se rozkládá velký trávník, který může sloužit jako pobytová louka, pro hry, události. Zrušeny jsou trojúhelníkové záhony před sochou TGM.

Sedací dřevěné schody by zakryly stávající šachty infrastruktury. Park je doplněn odpovídajícím počtem laviček, odpadkových košů apod.

Varianta přinese obnovený městský park z počátku 20. století s potenciálem pro společenské aktivity, události, krátkodobou rekreaci apod.


Varianta B - Spousta květinVarianta B - Spousta květina

Architektonicky se zaměřuje zpevněných ploch a doplnění rostlin. Struktura sítě cest zůstává beze změn, pouze se částečně rozšíří hlavní nástup do parku. Cesty jsou navrženy s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva a doplněním o pásy či plochy z malých žulových kostek.

Podél hlavní cesty jsou navrženy okrasné květinové záhony s růžemi a okrasnými trvalkami. Záhony jsou doplněny o konstrukce pro popínavé rostliny ve tvaru sloupu o výšce maximálně dva metry. Zrušeny jsou trojúhelníkové záhony před sochou TGM.

Sedací dřevěné schody by zakryly stávající šachty infrastruktury. Park je doplněn odpovídajícím počtem laviček, odpadkových košů apod.

Varianta přinese městský park s potenciálem pro společenské aktivity, události, krátkodobou rekreaci apod.