Možná se to nezdá, ale odborníci to tak spočítali. Obyčejnou televizí, kterou odevzdáte ve sběrném dvoře, ušetříte tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení. Nebo spotřebu ropy osobního auta za 22 kilometrů jízdy. Nebo vodu z deseti sprchování. A to není málo.

K výpočtům dospěla analýza společnosti ASEKOL (www.asekol.cz), která pro města zajišťuje sběr a recyklaci elektrozařízení. Každé obci tak může na konci roku předat certifikát s jasným vyčíslením, jak jejich obyvatelé ulehčili životnímu prostředí.

Šetříme životní prostředí…

Chomutováci za loňský rok odevzdali do sběrných dvorů 1 533 televizí a 863 monitorů. A to představuje 357 kWh elektrické energie, přes sedm tisíc litrů ropy, či skoro dva miliony litrů vody (viz infografika níže). „Poděkování patří všem, kteří elektroodpad nevyhazují do popelnic nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora,“ dodal k číslům náměstek chomutovského primátora Martin Klouda.

Společnost ASEKOL spočítala, kolik Chomutováci ušetřili energie a zdrojů.A nejde samozřejmě jen o televize a monitory. „Přestože se naše environmentální vyúčtování týká pouze televizorů a počítačových monitorů, přínos pro životní prostředí představuje i recyklace všech ostatních druhů elektrospotřebičů,“ říká manažerka komunikace společnosti ASEKOL Hana Ansorgová.

Staré elektrospotřebiče je v Chomutově možné zdarma odevzdat dokonce ve čtyřech sběrných dvorech, a to v ulici Pražské, U Větrného mlýna, Jiráskově a na Kamenné.

…přesto podprůměrně

Na druhou stranu je třeba podotknout, že ve srovnání s jinými městy mají Chomutováci ještě co dohánět. V celém Ústeckém kraji totiž lidé odevzdali skoro 36 tisíc televizí a monitorů, takže Chomutov je spíš pod průměrem. Třeba v Děčíně, za který už má ASEKOL výsledky také spočítané, lidé do sběrných dvorů odevzdali 3862 televizí a 966 monitorů.