Hokejový klub Piráti Chomutov nestíhá splácet závazky z loňské sezony. Ačkoli s bývalými hráči uzavřel splátkový kalendář, aktuálně není schopen dluh umořovat. V dopise, který jim rozeslal, vysvětlil důvody a současně požádal o shovívavost s tím, že bude finanční tok obnoven začátkem příštího roku. Hokejová asociace ale bývalým zaměstnancům doporučila, aby neustupovali a trvali na plnění původní dohody.

„Doposud jsme splátky zasílali, jak bylo dohodnuto. Bohužel nás nyní dohnala stále nedokončená jednání s některými partnery a mylné informace o stavu uzavřených partnerských smluv od předchozího vedení,“ uvedl v prohlášení výbor zapsaného spolu Piráti Chomutov v čele s Adamem Zwettlerem. Ten je předsedou spolku a statutárním ředitelem hokejového klubu.

Podle výboru bylo dosud uhrazeno 8,8 milionu korun, což je více než polovina částky, kterou se zavázal uhradit hráčům a trenérům z přechozí sezony. „Odklad splátek by pomohl, aby se nevytvářely závazky ke stávajícím hráčům, jelikož v letošním ročníku nejsme s žádnou z výplat hráčům v prodlení,“ stojí v prohlášení.

Žádost o strpení hodnotí prezident výkonného výboru České asociace hokejistů Libor Zbořil jako nepřijatelnou. „Kategoricky odmítáme jakékoli další jednání s Piráty Chomutov. Když hráči přistoupili na splátkový kalendář, byli jsme ujištěni, že bude dodržován. Bohužel se ukázalo, že tomu tak není,“ vyjádřil se pro Chomutovský deník. „Doporučení asociace zní, aby nepřistupovali na žádnou prodlevu ve splátkách. Není možné, aby tito kluci, kteří mají rodiny, byli obětním beránkem,“ upozornil Zbořil. Asociace v současnosti zastupuje zájmy devíti bývalých zaměstnanců a je pověřená jednáním s klubem.

Jde o týdny až měsíce

Klub by údajně mohl splátky obnovit během následujících týdnů až měsíců. „V tuto chvíli můžeme garantovat, že po Novém roce vidíme na peníze, které nám pomohou splácení závazků znovu rozjet tak, aby nejpozději k 31. červenci 2020 bylo splaceno vše, jak bylo dohodnuto,“ prohlašuje výbor.

Asociace ale vidí jediné řešení, a to že Piráti do příštího týdne peníze seženou. „Dali jsme klubu poslední možný termín pro zjednání nápravy, tím je 10. prosinec. Pokud nezaplatí, naší povinností bude obrátit se ke smírčí komisi Českého svazu ledního hokeje,“ upozornil Zbořil.

Pirátská anabáze tak pokračuje dalším dějstvím. Pohromou byla především uplynulá sezona, kdy vyšlo najevo, že klub dluží členům týmu, ale i dalším stranám. Navíc Piráti sestoupili do druhé nejvyšší soutěže. Aby se klub mohl opětovně ucházet o účast v extralize, nesmí mít mimo jiné žádné dluhy vůči hokejovým subjektům a jeho ekonomická situace musí být taková, aby nedocházelo ke snižování kvality, prestiže a dobré pověsti Extraligy ledního hokeje.

Chomutovský hokej měl patnáct let v rukách Jaroslav Veverka. V dubnu klub oznámil, že ho přebírá místní podnikatel Milan Soukup ze společnosti Heros, ten ale kvůli vysokému zadlužení klubu odstoupil. Záchrany se ujali patrioti a podnikatelé ze sedmi firem z Chomutovska, kteří dluhy sanují ze svých prostředků.

Prohlášení Pirátů Chomutov k žádosti o odklad splátek

V posledních dnech se řada médií věnovala dopisu, který Piráti Chomutov odeslali hráčům, s nimiž mají na závazky z loňské sezóny uzavřeny splátkové kalendáře. Výbor zapsaného spolku ve svém stanovisku vysvětluje některé důležité okolnosti.

„Jsme si vědomi, že nastalá situace je pro hráče nepříjemná a můžeme všechny z nich ubezpečit, že ani my z ní nemáme radost. Nicméně v tuto chvíli jsme uhradili 8,8 milionu, což je více než polovina z částky, kterou jsme se zavázali uhradit vůči hráčům a trenérům z předchozí sezóny. Zároveň by tento odklad splátek pomohl nevytvářet závazky ke stávajícím hráčům, jelikož v letošním ročníku nejsme s žádnou z výplat hráčům v prodlení.
Troufáme si tvrdit, že subjekt, který by se nechtěl hlásit k závazkům, by se choval jinak. Doposud jsme splátky zasílali, jak bylo dohodnuto. Bohužel nás nyní dohnala stále nedokončená jednání s některými partnery a mylné informace o stavu uzavřených partnerských smluv od předchozího vedení.
Považujeme za důležité také zmínit, aby si každý uvědomil, že akciová společnost byla na pokraji insolvence a mohla být uhrazena pouze malá část závazků. To však nebylo cílem žádného z členů výboru, kteří dobrovolně dluh převzali a teď jsme za tuto snahu nesmyslně popotahováni.
Při vědomí toho, že hráči v minulé sezóně často slyšeli plané řeči, jsme chtěli být otevření. Sami jsme hráče kontaktovali, abychom je seznámili s nastalou situací i s vědomím toho, že se náš dopis dostane na veřejnost.
Věřili jsme v porozumění a shovívavost, neboť my jsme doposud vše plnili, přestože jsme závazky „pouze“ převzali. Důrazně odmítáme interpretaci pana Zbořila, že bychom někoho upřednostňovali. I jeho jsme začátkem minulého týdne kontaktovali, ale neměl zájem se s námi konstruktivně bavit a už se i přes ústní dohodu neozval. To například Tomáš Krejčí, který zastupuje některé hráče, s nimiž jsou splátkové kalendáře uzavřeny, projevil pochopení a pomohl nám při jednání s jeho klienty.
V tuto chvíli můžeme garantovat, že po Novém roce vidíme na peníze, které nám pomohou splácení závazků znovu rozjet tak, aby nejpozději k 31. červenci 2020 bylo splaceno vše, jak bylo dohodnuto.
Závěrem chceme jasně deklarovat, že se před závazky rozhodně nezavíráme oči a nechceme hráče připravit o peníze, na které mají nezpochybnitelný nárok, i když tomu tak být nemuselo. Rozhodně se na nic nevymlouváme, jak je nám podsouváno. Jen popisujeme stav, který aktuálně je.“

Původní dopis hráčům

Vážení hráči – věřitelé,
klub Piráti Chomutov intenzivně řeší situaci, která vznikla za minulého vedení. Jak sami víte, řešení peněz v hokejovém světě není jednoduchá záležitost, kdy u většiny klubů dochází ke zpožděním v úhradě závazků.
Současné vedení Pirátů Chomutov se potýká s problémem ještě závažnějším, kdy vynakládáme veškeré úsilí nejen pro zajištění běžného chodu klubu, ale i k vyrovnání závazků vzniklých v minulosti. I přes jistá zpoždění jsme zatím uhradili všechny splátky Vám hráčům splatné do října 2019 a to v celkové sumě 7,5mil Kč, bohužel se nám do dnešní doby nepodařilo dokončit jednání s některými partnery a zároveň již minulým vedením byly kompletně vyčerpány prostředky určené na celý kalendářní rok 2019. Z tohoto důvodu nejsme schopni garantovat úhradu v domluvených termínech v listopadu a prosinci 2019, kdy vyšší finanční příjmy máme nyní zajištěny až začátkem roku 2020.
Jsme si vědomi, že v minulosti Vám byly dávány rozličné sliby a důvěra v klub Pirátů Chomutov byla značně narušena. Bohužel i nám byly od předchozího vedení podány nepřesné informace o domluvených partnerských smlouvách. I přes tyto potíže se stále snažíme, aby finálně došlo k úhradám, nicméně musíme požádat o trpělivost a shovívavost z Vaší strany, bez které celá situace nemá pro žádnou stranu pozitivní východisko, splácení očekáváme opět od ledna 2020 a naším cílem je být nejdéle k 31.7.2020 opět v plánu, tedy u většiny z Vás již ve stavu plné úhrady. O vývoji Vás budeme nadále informovat.

Ing. Adam Zwettler,
statutární ředitel Piráti Chomutov, a.s. a předseda Piráti Chomutov, z.s.