Velká „kulturní inventura“ čeká Chomutov. Protože by se rád ucházel o titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2028, zjišťuje, jak si v této oblasti stojí a co udělat, aby svého cíle dosáhl. Na tyto základní otázky odpoví nově zřízená pracovní skupina, která má do října příštího roku vypracovat souhrnný dokument. O případné kandidatuře nakonec rozhodne zastupitelstvo.

„Někomu může přijít zvláštní, že by měl být Evropským hlavním městem kultury Chomutov, ačkoli v tento okamžik nejsme top kulturním městem. Je to ale velice zajímavá příležitost a chceme ji minimálně prověřit,“ vysvětlil náměstek chomutovského primátora David Dinda (Nový sever). Původně byla města volena na základě jejich kulturní historie, nově má být udělení titulu podnětem ke kulturnímu vývoji a změnám ve městě. „Díky změně filozofie, je tu prostor pro města, která urazí největší kus cesty. Pro nás je to skvělá možnost říci: Jsme tady a něco se u nás děje,“ doplnil náměstek.

Druhý náměstek primátora Milan Märc (Nový sever) už byl načerpat zkušenosti v Plzni, která se honosila titulem v roce 2015 jako druhé české město. První byla před devatenácti lety Praha.

„V Plzni jsme se sešli se třemi hlavními organizátory. Z debaty vyplynulo, že máme velké předpoklady, protože větší naději mohou mít města s nějakými handicapy. My máme z minulosti téměř všechny: ekologickou zátěž, sociální zátěž a další,“ přiblížil Märc. „Současně ale máme věci, které nám mohou přinést body. Jsou to Krušné hory, Kamencové jezero, Bezručovo údolí a spousta unikátních věcí, které děláme v kulturní oblasti už teď. Jsem přesvědčený, že bychom do toho měli jít, protože by to městu a celému regionu mohlo pomoct,“ dodal.

Město už ustavilo tříčlennou pracovní skupinu, která osloví všechny instituce, které by měly být zapojené, nastuduje potřebné informace a vypracuje souhrnný dokument, z něhož vyplyne nakolik je reálné se do soutěže hlásit. Konečné rozhodnutí pak bude na zastupitelstvu. To určí, jestli má smysl stát se kandidátským městem. S tím souvisí i následné vypracování podrobné analýzy kulturního rozvoje, jejíž náklady jsou odhadované na milion korun, a další investice do kulturní oblasti.

Podle vedení města bude snaha pracovní skupiny účelná i v případě, že by Chomutov nekandidoval. „I kdyby byl jediný výstup, že budeme aktualizovat naši strategii rozvoje města a zaměříme se na kulturní oblast více než dosud, bude to dobře,“ je přesvědčený náměstek Märc.

Evropské hlavní město kultury
Prestižní titul propůjčuje Evropská unie každoročně jednomu a více městům z členských zemí, která pak mají rok na to, aby Evropě představila svůj kulturní život. Přináší jim to renomé i značný příliv turistů. Jednotlivé státy jsou zastoupeny periodicky vždy po 14 letech, další české město se tak bude těšit z titulu právě v roce 2028.