Jako zadavatel veřejných zakázek si Chomutov vysloužil vysoké hodnocení. Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy město ocenil jako druhé nejlepší v České republice v rámci měst do 50 tisíc obyvatel. V této kategorii bylo zařazeno 222 měst.

„Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Do zakázek se hlásí dostatek firem,“ ohodnotil výsledek města šestičlenný tým ekonomů a programátorů ze spolku Econlab. Právě ten institut formálně zajišťuje a výsledky publikuje na webu zindex.cz.

V hodnotící škále sta procentních bodů dosáhl Chomutov průměrné hodnoty 81. Týkalo se období tří let do roku 2020. Odborníci poměřovali devět dílčích ukazatelů, které ve výsledku vypovídají o tom, zda jsou zakázky dodavatelům dostupné, jestli o ně probíhá kvalitní soutěž a veřejnost má možnost zjistit, kam peníze tekly.

Největší z chomutovských zakázek se týkala všech devíti základních škol, ve kterých vznikly nové učebny jazyků a informačních technologií, laboratoře, dílny a multifunkční televizní školní studio. Jednalo se o část zakázky za 54,8 milionu korun. Druhou největší zakázkou bylo zhotovení hlavního mola na Kamencové jezero za 38,8 milionu a třetí zateplení budovy školy na Kadaňské za 24,7 milionu korun. Celkem odborníci hodnotili přes tři sta veřejných zakázek města.

Veřejné zakázky má v rámci své gesce na starosti náměstek chomutovského primátora David Dinda. Z umístění má upřímnou radost. „Vnímám to jako ocenění dobré práce našich úředníku a hlavně pozitivní vzkaz veřejnosti,“ uvedl.

Hodnocená byla i další města Chomutovska. Klášterec nad Ohří má zIndex 71. Podle závěru odborníků je v tomto případě „konkurence nedostatečná“, město ale vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence.

Jirkov si vysloužil 65 bodů. „Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní,“ ohodnotil odborný tým.

Kadaň dosáhla 61 bodů. Podle hodnotitelů se do zakázek hlásí neobvykle málo firem, profil zadavatele má ale relativně nízkou chybovost.

V rámci Ústeckého kraje zabodoval Děčín, který je v kategorii velkých měst a zakázek nad 300 milionů druhý nejlepší v České republice. Jeho zIndex je 78 procent. Šesté místo má Most.

ZIndex je hodnocení dobré praxe zadavatelů veřejných zakázek. Pomocí kvantitativních kritérií hodnotí veřejné zakázky z hlediska dodržování protikorupčních kodexů, a je tedy indikátorem možné korupce.