Chomutov se snaží bourat bariéry. Kromě odstraňování stavebních překážek, které dělají problém tělesně postiženým, udělalo město další krok vpřed. Vydalo se na pomoc neslyšícím. Nově je připraveno domluvit se se sluchově postiženými šestnáct úřednic a dva městští strážníci.

„Slovo bezbariérový chápu minimálně ze dvou různých pohledů. Každého napadne v souvislosti se stavebními úpravami, ten druhý spatřuji v přístupu k lidem při poskytování různých služeb,“ říká primátor Jan Mareš.

Služba pomůže nejméně dvaceti lidem

V Chomutově žijí nejméně dvě desítky lidí, kteří tuto novou službu uvítají. „Žádný oficiální registr těchto osob není. Já ale z Chomutovska znám dvacet neslyšících, s kterými jsem pravidelně v kontaktu,“ informuje tlumočnice znakové řeči a předsedkyně krajské organizace svazu neslyšících a nedoslýchavých Ústeckého kraje Eva Žáčková. Podle ní ale může na Chomutovsku žít daleko více neslyšících.

Dosud musela většina lidí s tímto postižením při návštěvě úřadu či jiné instituce využít právě služeb tlumočníků. Ta je sice bezplatná, ale na celý kraj jsou jen čtyři tlumočníci a dva z nich jsou dokonce na částečný úvazek. Na jejich pomoc si tak museli někdy počkat. Další možností, jak se domluvit s úřadem, bylo také využití rodinných příslušníků. Poslední pomocí pak bylo využití psané formy domluvy.

Podle Evy Žáčkové je tato služba přínosem. „Pokud bude mít za sebou pracovník kurz, bude se moct alespoň neslyšícího zeptat co potřebuje a jak se jmenuje,“ vysvětluje přínos kurzu Žáčková. V případě, že by úřednice či strážníci nedokázali ihned pomoci, mohou si s neslyšícím domluvit schůzku na jiný termín a popřípadě domluvit kvalifikovanou tlumočnici ze svazu neslyšících.

Naučit se znakovou řeč totiž není vůbec jednoduché ostatně jako jakoukoliv jinou řeč. Podle Evy Žáčkové se ti nejzdatnější mohou znakovou řeč naučit nejdříve za rok, spíše dva. Běžná doba je však dva roky až pět let. „Je tu ten problém, že se neučíte jen jazyk, ale musíte poznat i jejich mentalitu a kulturu,“ vysvětluje.

POZITIVA
•Chomutov vychází vstříc lidem, snaží se tu být pro menšiny a snaží se jim přiblížit.
•Palec nahoru si také zaslouží počet úředníků, který kurzem prošel. Na úřadě tak neslyšící vždy pomoc vyhledá.
•Je to novinka.Je to vstřícný krok pro bezbariérový svět.
NEGATIVA
•Mínusem může být délka kurzu. Bylo by zapotřebí v nich pokračovat.
•Na „pár” neslyšících šestnáct úřednic. Jsou i větší skupiny, kterým by se mohlo pomoci.
•Pokud se nebude pokračovat v kurzech, je snadné vše brzy zapomenout.