Převod budovy kina Oko ze státu na město se táhne už přes rok a ještě není konec. Nyní se licituje o tom, kolik by Chomutov měl zaplatit na nájemném od roku 2007 a představy se hodně různí.

Ministerstvo financí požaduje nájemné za poslední dva roky, kdy kino fungovalo sice s tichým souhlasem státu ale bez smlouvy. Částka, se kterou ministerští úředníci přišli, však městu vyrazila dech: 1,35 milionu korun.

Chomutov se však nedal zahanbit a odpověděl sumou stejně šokující, i když z druhé strany – pouhých 228 tisíc korun. Tím začalo licitování skoro jako na arabských trzích.

Podle Úřadu pro zastupování státu by totiž nájemné nemělo klesnout pod čtyři procenta tržní ceny objekt. A tak jeho vedení městu mírně ustoupilo a požadovanou částku snížilo na 880 tisíc korun. A co na to města? Navrhuje další kompromis. Vzhledem k tomu, jak dlouho se kino Oko snaží získat, je ochotné zaplatit půl milionu korun a ani o korunu víc. Tuto sumu schválili na posledním zasedání i zastupitelé. Zatím ale není jasné, jak na to odpoví státní úředníci…

Nutno dodat, že nějaký nájem město nakonec bude muset přeci jen zaplatit. Bez něj totiž ministerstvo financí nechce podepsat smlouvu o bezúplatném převodu.

Kino Oko má město možnost získat bezplatně, na rozdíl od budovy kina Praha, kterou muselo za několik milionů koupit. O obě budovy se snažilo ze stejných důvodů – když nejsou jeho, nemůže do nich investovat a budovy chátrají. V Praze už se kvůli tomu ani nepromítá a Oko tak zůstalo posledním a jediným biografem v Chomutově. Proto ta snaha města získat barák do svého majetku.

Pokud se tak stane, město se musí zavázat, že budovu 10 let nepřenechá někomu jinému ke komerčním účelům a že bude každý rok informovat stát o tom, čemu slouží.

Licitování se státem

Stát: „Za nájem chceme 1,35 milionu korun.“
Město: „Neouhlasíme, navrhujeme zaplatit 228 tisíc korun.“
Stát: „To je málo, mělo by to být minimálně 880 tisíc korun.“
Město: „Obvyklé nájemné je nižší, navrhujeme 500 tisíc.“