Státníka slavnostně přivítali zástupci města chlebem a solí. Do postavy Masaryka se vtělil jeho dvojník a člen muzea Na Kočičáku Jan Kohout, se kterým jste se mohli na řadě akcí setkat během celého roku.

Kromě návštěvy prezidenta si Chomutované vychutnali vystoupení sokolů, prohlídku tábora skautů, polní kuchyně nebo shlédli dobové snímky ve vojenském biografu.