„Rok 2023 nebude zrovna lehký, potýkáme se s recesí ekonomiky, která by měla trvat minimálně do podzimu příštího roku,” upozornil ekonom města Jan Mareš.

Paradoxem je, že ve všech příjmových kategoriích dojde k navýšení a daňové příjmy přesáhnou poprvé v historii města miliardu korun. „Oproti předchozímu roku ale výrazně narostly výdaje. Nařízením vlády došlo k valorizaci platů o deset procent, týká se to nejen zaměstnanců magistrátu, ale všech společností města,” vysvětlil ekonom. „Výdajová stránka je také ovlivněna nárůstem cen elektrické energie pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a společnost Kultura a sport a také více než osmnáctiprocentní inflací roku 2022,” doplnil.

Náklady na energie

Na investiční akce půjde 332 milionů korun, což je o 29 více než v letošním roce. Nejvíc peněz poteče do nově budovaného veřejného prostranství před Kamencovým jezerem. „Pro náš klub je to zklamání,” prohlásil předseda zastupitelského klubu hnutí PRO Chomutov Marian Bystroň. „Náklady na energie rostou už do minulého roku, čili jsme měli rok na to, abychom na to v rozpočtu reagovali. Bohužel největší investiční akcí není investice do městské fotovoltaiky na městské skládce nebo kdekoli jinde, ale čehosi před Kamencovým jezerem,” dodal.

Svoz odpadu, ilustrační foto
Malé děti a senioři za odpad platit nebudou. Chomutov to vyjde na sedm milionů

Podle náměstka primátora pro investice Davida Dindy (Nový Sever) ale město na energetické úspory myslí. „Uzavřeli jsme smlouvu s Národní rozvojovou bankou v takzvaném projektu Elena, což je poradenství spojené s energetickými službami, zejména úsporami v následném řešení investiční akcí,” doplnil. Z toho podle jeho slov vyplynou úsporná opatření na 26 objektech města. Nejčastěji jde o základní a mateřské školy, ale také magistrátní budovu ve Zborovské ulici a na Husově náměstí, sídle městské policie, zimním stadionu, Aquasvětě, kině, sportovní hale, základní umělecké škole i volnočasovém Domečku.

„Po sběru dat, která budeme mít na přelomu jara a léta, získáme podklady pro veřejnou zakázku pro takzvané ESCO firmy, které v těchto objektech budou provádět investice mířící k energetickým úsporám,” dodal Dinda.

Do nového roku bez dluhu

Dobrou zprávou je, že se město zbaví historického úvěru, který si vzalo před třinácti lety ve výši 450 milionů na sportovní areál na Zadních Vinohradech. Zbývá mu, aby u Komerční banky umazalo posledních 7,7 milionu korun.

Kontokorentní úvěr ve výši 200 milionů korun, který si Chomutov vzal před dvěma lety kvůli covidovým škrtům, zůstal dodnes netknutý. Zapojený není ani do rozpočtu pro příští rok kvůli spolufinancování investičních akcí. Město ho pouze zhodnocuje, aby vydělalo další volné zdroje.