Město Chomutov bude od příštího roku více než doposud podporovat místní aktivní občany. Vyhlásilo zcela nové dotační programy v oblasti sportu, volnočasových aktivit, na podporu kultury, kreativity a komunitního rozvoje.

O městské prostředky je možné žádat také na sousedské aktivity, na projekty v oblasti sociální práce, na připomínání místní historie a péči o životní prostředí.

„Vážíme si lidí, kteří pro své okolí něco pozitivního dělají. Je samozřejmé, že jim město dá možnost získat finance, aby mohli třeba udělat akci, kterou by bez podpory neutáhli. Zároveň tím chceme říct – Chomutov je vaše město a je to vás rozpočet," říká k tomu primátor Daniel Černý. Důležité je rovněž dotační program zviditelnit, lidé často ani nevědí, že mohou o nějaké peníze žádat.

Cílem je zatáhnout občany do dění okolo sebe a podpořit aktivní lidi, díky jejichž práci se do veřejného dění zapojí široká veřejnost, studenti, žáci, senioři a další občané.

Kromě sportu, volnočasových aktivit a sociální práce bude možné žádat třeba na výstavy, přehlídky, vznik uměleckých děl, sympozia, pouliční slavnosti, společný úklid lokalit, zkrášlování veřejného prostranství a nejrůznější další.
Dotace budou poskytovány dle zásad města a vždy je při nich požadována míra finanční spoluúčasti. Ta je u programů různá, stejně jako maximální výše příspěvku. Rámcově se ale jedná o částky v řádech desítek tisíc korun.

Pro případné zájemce o finanční podporu z města přichystala radnice informační seminář. Ten proběhne v pondělí 7. prosince 2015 od 17:00 v budově SKKS Chomutov, v místnosti č. 66 ve 3. Patře (Palackého 4995/85). Cílem semináře je připravit zájemce o dotace z rozpočtu města na bezchybné podání žádostí. Seminář je přístupný široké veřejnosti.

Zahájení přijímání dotací bude spuštěno ihned po novém roce. Žádosti budou nově podávány výhradně elektronicky, což zjednoduší administraci žádostí a práci hodnotících komisí. Interaktivní formulář žádosti bude žadatelům dostupný v závěru roku.

Termín pro podávání žádostí specifikují jednotlivé programy, nejčastěji je nutné podat žádosti do konce měsíce ledna nebo konce měsíce února.

Přehled dotačních programů najdete na https://www.chomutov-mesto.cz/cz/dotace-a-dotacni-politika