Jedna z mála věcí, kterou zatím stihlo schválit nové chomutovské zastupitelstvo, je rozdělení kompetencí pro primátora a jeho náměstky. Tedy kdo bude mít na starosti peníze, kdo majetek, kdo sociální oblast či kdo kterou organizaci.

Klíčové oblasti – ekonomika a investice, zůstávají primátorovi, byť už v křesle nebude sedět ekonomka Ivana Řápková, ale pedagog a dlouholetý ředitel střední školy Jan Mareš (ČSSD). Ten si tak logicky k sobě přibral ještě odbor školství. Spadá pod něj rovněž kancelář primátora včetně tiskového úseku, a interní audit.

První náměstek, kterým je Jan Řehák (ODS), má pod sebou méně úředníků, zato skoro všechny městské organizace. Z odborů na magistrátu mu zůstalo majetkoprávní oddělení a odbor informatiky. Je stále velitelem městské policie a dohled má nad organizacemi: Teplo Chomutov, Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, Kultura a sport, Městské lesy, Podkrušnohorský zoopark a Středisko knihovnických a kulturních služeb. Navíc první náměstek zastupuje primátora v době nepřítomnosti.

Martin Klouda (ČSSD) je druhým náměstkem a s ním si sociální demokracie udržela dohled nad odborem sociálních věcí a zdravotnictví a rovněž nad Městským ústavem sociálních služeb. Také pod něj spadají Technické služby města Chomutova, Chomutovská bytová a jednotka dobrovolných hasičů.