„Díky dotacím, které poskytujeme z městského rozpočtu, vzniká spousta zajímavých projektů, a to převážně pro děti. V loňském roce jsme prostřednictvím dotací pomohli například k uskutečnění příměstského tábora i pro školkové děti,“ říká primátor Marek Hrabáč.

O dotaci lze žádat pouze elektronicky, formuláře jsou dostupné ke stažení na webu města. „V jednotlivých programech je vždy stanoven mezní termín pro podání žádosti, ten nejbližší je už 31. ledna, a minimální míra finanční spoluúčasti, kterou je žadatel povinen dodržet,“ dodává vedoucí odboru ekonomiky Jan Mareš. 

(tb)