„Technické služby jsou organizací, která svou činností ovlivňuje život všech občanů ve městě, proto se v dokumentu zabývají také spokojeností občanů," říká náměstek primátora Martin Klouda. Jednou z novinek je proto zřízení nového e-mailu pro občany podnety@tsmch.cz.

„Občané jsou jakousi veřejnou kontrolou naší činnosti, proto jsou jejich podněty pro nás velmi cenné," vysvětluje ředitel TSmCh Zbyněk Koblížek s tím, že řada podnětů se také promítne v řízení organizace. Nový e-mail zajistí, aby se podnět dostal co nejrychleji do správných rukou a urychlilo se jeho řešení.

Zásady organizace byly například doplněny o nový systém dodržování harmonogramů svozu komunálního i separovaného odpadu a dalších harmonogramových činností a služeb a jejich vícestupňové kontroly. „I tady nám mohou pomoci občané. Každý ví, kdy má být blokové čištění či odvezen jejich kontejner. Na nedostatek nás mohou upozornit," dodává Koblížek. Například u svozu odpadu již v minulosti TSmCh přijaly také zásady, že i v případě vážné poruchy na svozovém voze bude odpad z lokality odvezen ještě týž den.

Nově vydaná Politika integrovaného systému řízení by měla občanům přinést pozitivní změny. „Veřejnost by se měla setkávat s vyšší profesionalitou našich zaměstnanců," řekl Koblížek. Dokument PISŘ začal platit 31. října 2012. Lidé se s pravidly mohou podrobněji seznámit na www.tsmch.cz.