Vypadalo to na podivnou zakázku. Vypsanou podobně, jako kdysi soutěž na pronájem Kamencového jezera. Po žádosti jednoho ze zájemců nakonec město termín pro zakázku na stavbu hřišť a parkoviště na sídlištích prodloužilo o devět dní.

Na „vánoční" zakázku upozornili lidé z nové občanské iniciativy Nechceme žít v Palermu. Ta si dala mimo jiné za cíl poukazovat na nestandardní zakázky města.

Soutěž byla vyhlášená těsně před Vánoci a termín pro podání přihlášek byl týden po Novém roce (8. ledna). Zájemci tak měli pouze jedenáct pracovních dní na vypracování nabídky. A o dodatečné informace k zakázce mohli žádat dokonce jen do 30. prosince. To všechno v období vánočních svátků, kdy firmy často utlumují činnost.

Na to také upozornil jeden ze zájemců, který kvůli tomu požádal o posunutí termínu. Poukázal třeba na to, že získat informace o různých herních prvcích pro hřiště je časově náročné a firma by si nemohla udělat přehled cen. „Většina dodavatelů a výrobců má navíc v období 20.12. 6.1. hromadné dovolené a inventury skladů, takže není dost času na zpracování transparentní a ekonomicky nejvýhodnější cenové nabídky," píše v žádosti.

Načasování soutěže na vánoční dobu zdůvodnila mluvčí Šárka Schönová už dříve pro Českou televizi tlakem dalších termínů tendr prý musí být hotov tak, aby se na jaře mohlo začít pracovat.

Magistrát přesto nakonec žádosti zmíněného zájemce vyhověl a posunul termín pro podání přihlášek (na 17. ledna) i pro získání dodatečných informací (9. ledna).

„Proč to nešlo už dřív a bez zájmu občanů a médií?" ptá se teď zmíněná iniciativa. Zeptal se i Chomutovský deník. Město ve své reakci zakázku obhajuje, nicméně na zmíněnou otázku „proč posunuli termín nyní" odpovědělo jen obecným „protože o to požádal jeden z uchazečů."

Nařčení z toho, že by zakázka nebyla transparentní, ale odmítá. „Zakázku město vyhlásilo v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách. Minimální lhůta pro podání nabídek na podlimitní zakázky v otevřeném řízení byla dokonce delší, než stanoví zákon," uvedl Tomáš Branda z kanceláře chomutovského primátora.

Šlo o zakázku za šest milionů korun. Obsahuje vybudování klidové zóny v Hutnické ulici, dvou hřišť na Kamenné a úpravu parkování v lokalitě Pod břízami.

Zakázka si vysloužila kritiku mimo jiné proto, že podobným způsobem byl vyhlášen tendr na pronájem Kamencového jezera. Ten byl vyhlášen na přelomu let 2007 a 2008. Vypsán byl dva dny před vánočními svátky a uzávěrka byla 18. ledna. Radnici se tehdy sešly pouze dvě nabídky, přesto z nich vybrala. Vyhrála firma CV Relax, za níž mluví Zdeněk Fojtík, ale která má dodnes anonymní akcionáře.