Takto získaný materiál je odvážen k dalšímu využití a v rámci jejich provozu na bývalé skládce TKO je kompostován a najde nové využití ve vytvořeném substrátu.