Pamětní desku nechalo vyrobit město ve spolupráci s muzeem. Umístěná byla na dům s číslem popisným 12, kde měli tři monarchové rozhodovat o dalším osudu Evropy. Text upozorňuje na následnou bitvu u saských Drážďan. Tam však tehdy ještě nepřipravená spojenecká vojska utrpěla katastrofální porážku. Naopak zmíněná není říjnová bitva národů u Lipska, kde byla vojska francouzského císaře Napoleona poražena.

Na sociálních sítích na to upozornili čtenáři. Někteří z nich navíc zpochybňovali místo setkání panovníků. Měli za to, že se uskutečnilo v sousedním domě, dnešnímu hotelu Royal.

Podle náměstka primátora Milana Märce (Nový Sever) jsou údaje na pamětní desce správné. ,,Vedli jsme diskuzi s odborníky, ladily se i nějaké připomínky k původnímu návrhu textu, aby odpovídal záznamům z dobových kronik,” uvedl. ,,Nechali jsme to na pracovnících muzea, protože ti jsou ti nejpovolanější,” dodal.

Na hvězdárně F. J. Gerstnera v Chomutově pozorovali takzvaný modrý superúplněk.
FOTO: Modrý superúplněk sledovali večer lidé z chomutovské hvězdárny

Finální text posvětil historik chomutovského muzea Jiří Kopica. ,,Pamětní deska odkazuje na setkání tří monarchů, které proběhlo 23. srpna. Po tomto setkání následovala bitva u Drážďan, jejíž hlavní fáze se datuje do 26. - 27. srpna. Bitva u Lipska proběhla mezi 16. až 19. říjnem. Před ní, 5. října, se v Chomutově setkali rakouský císař a ruský car včetně svých diplomatů,” nastínil historik. ,,Pamětní deska však odkazuje k setkání tří monarchů v srpnu, a proto se tam píše o bitvě u Drážďan,” vysvětlil.

S tímto výkladem ale nesouhlasí městský architekt Jaroslav Pachner, který byl autorem původního návrhu textu na desce. Ten připomínal právě známou bitvu národů.

Takto vypadal podle archeologů hrad Perštejn.
Žádný hrádek, pyšný hrad. Archeologové na modelu ukázali, jak vypadal Perštejn

,,Bitva u Drážďan nebyla žádná sláva, protože tam spojenci prohráli," namítl. ,,Navíc, když se panovníci radili v Chomutově, nemohli vědět, že se vojska střetnou u Drážďan,” kontroval Pachner.

Muzeum i městský architekt se ale shodují, že se setkání v Chomutově uskutečnilo právě v domě s číslem 12. Trvalo několik hodin a panovníci tam měli společně také poobědvat.

Setkání monarchů v Chomutově

Ve dnech 21. až 23.8. 1813 se v Chomutově připravovalo tažení do Saska proti Napoleonovi. 21. srpna 1813 přijel car Alexander, který bydlel v čp. 5. a čp. 6. Dne 22. srpna přijel pruský král Friedrich III., který bydlel v domě čp. 4., a dne 23. srpna rakouský císař František I. Ubytoval se v domě čp. 12, který patřil purkmistrovi Chomutova Jakubu Dobraeuerovi. Ve stejný den se v domě čp. 12 konala porada všech tří monarchů.

5. října 1813 pobývali ve stejných domech jako v srpnu rakouský císař a ruský car. Car odjel 8. října a císař zůstal v Chomutově až do 13. října. Z Chomutova odjížděli přímo k Lipsku, kde se koalici podařilo Napoleona porazit.                               Autor: Jaroslav Pachner