Čtyřicet nebo dokonce sto dvacet odběrů krve. V Chomutově se sešlo 113 dobrovolných dárců krve, které město ocenilo za jejich dobré konání.

Z rukou starosty obdrželi ti, kteří darovali krev čtyřicetkrát zlatou medaili od Českého červeného kříže a drobné dárky. Dárci, kteří mají za sebou už 120 odběrů, obdrželi zlatý kříž druhého stupně Českého červeného kříže na krajské ceremonii. Starosta Chomutova jim tak předal dárek za město, a to obrazy od známé malířky Silvy Prchlíkové.