Po zimní přestávce se opět rozjedou práce na chomutovském obchvatu, jehož cílem je zlepšit napojení Chomutova a okolních obcí na páteřní I/13. Pokračovat budou na dvou „frontách“ ze tří včetně práce na nejkomplikovanější stavbě obchvatu – mostní estakády.

Výstavba estakády začala loni. „Mostní objekty mají už hotové piloty a pilíře. Nová estakáda bude dlouhá 550 metrů, bude mít ocelovou konstrukci a železobetonovou mostovku, na které budou následně položeny vrstvy nové vozovky,“ popsala mluvčí dodavatelské společnosti Eurovia Iveta Štočková. „K osazení ocelové konstrukce a mostovky dojde v letošním roce,“ doplnila.

Výstavbu ale ztěžuje skutečnost, že je území částečně poddolované. „Trošku nám komplikuje život, že je v této části bývalá šachta,“ zkonstatoval krajský radní pro investice a majetek Ladislav Drlý. „Chodby měly být zasypané, je tam ale vysoká hladina spodní vody, která asi udělala své, takže když jsme vrtali piloty, narazili jsme na dutiny,“ doplnil s tím, že bude potřeba provést další vrty a zajistit podloží.

Stavba obchvatu je rozdělená do tří etap, na kterých se nepracuje přesně podle pořadí. Estakáda je součástí třetí z nich. Ta zahrnuje výstavbu silnice vedoucí po zesílené hrázi Dolního rybníka k otvickému vodojemu a silniční most. Dále nová silnice naváže na křižovatku u „třináctky“ na sídlišti Zahradní.

V rámci této etapy budou letos pokračovat práce i na dalších objektech. „Například u Otvického rybníku, kde opravujeme hráz, budujeme bezpečnostní přeliv a výustní objekt,“ doplnila mluvčí Eurovie.

Společnost Eurovia vede sdružení firem na celé této etapě a samostatně dodává i druhou etapu v úseku od Zadních Vinohrad po nový kruhový objezd u Otvic.

„Na druhé etapě byly loni provedeny v celé trase pozemní práce, sanace podloží, odvodnění. Vybudovali jsme konstrukční podkladové vrstvy v trase i na cyklostezce. Na zhruba osmdesáti procentech trasy byly položeny první živičné vrstvy,“ shrnula mluvčí Šťovíčková. „V letošním roce budeme pracovat na okružní křižovatce, na přeložkách inženýrských sítí a vybudujeme protihlukové stěny,“ dodala.

Na tuto fázi pak naváže první etapa, která počítá s obnovou ulice A. Muchy. „Přípravné práce už začaly, kácejí se tam stromy,“ poznamenal Drlý.

Hotovo má být na jaře 2022

Obchvat nazvaný jako Nová silnice u Chomutova je jednou z největších investic Ústeckého kraje za celou dobu jeho existence. Náklady dosahují 595,7 milionu korun, kdy první část stojí 47 milionů, druhá 93 a třetí pohltí 455 milionů. Největší část uznatelných nákladů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, a to 85 procent. Pěti procenty se bude podílet stát a deseti Ústecký kraj.

Obchvat má být podle smlouvy dokončený na jaře 2022.