Novinářům je chce představit příští týden, a to včetně laboratoře pro přípravu radiofarmak.

Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí izotopů. Patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody a umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně o orgánových funkcích či metabolizmu.

Zmíněná laboratoř je pak prostor s deklarovanou třídou čistoty, v nichž se připravují léčivé přípravky pro diagnostiku pacientů vyšetřovaných na nukleární medicíně.