Chomutov nebude zřizovat nízkoemisní zóny pro automobily. Možnost vybírat poplatky od řidičů automobilů, které vypouštějí vyšší emise, tak Chomutov nevyužije. Analýza zadaná městem ukázala, že problém s vysokými emisemi není v centru, ale na průtahu městem. Zavedení novinky si nepřejí i obyvatelé.

„Zabývali jsme se tím, zda je Chomutov vhodným městem pro zřízení nízkoemisní zóny. Analýza nám sdělila, že z dopravního hlediska není a stejný názor vedení města potvrdili i sami občané v anketě, jíž jsme se na to ptali," prozradil náměstek primátora Jan Řehák. V Chomutově proto v nejbližší době taková zóna nevznikne.

Specifickým problémem Chomutova je členění města a nedokončený obchvat. Z měření navíc podle tiskové mluvčí města Šárky Schönové vyplynulo, že emisní situace není tolik zhoršená v centru, ale spíše na průtahu městem, kudy vede hlavní podkrušnohorský tah I/13 spojující Ústecký a Karlovarský kraj. Jde o komunikaci regionálního významu, ze které dopravu nelze zatím jinam odklonit. Frekventovaná silnice navíc vede poblíž sídlišť. „Řešením by byl jižní obchvat města," uvedla Schönová.

Zároveň podle dostupných informací není provoz aut tím největším zdrojem znečištění. V anketě na webu města se k dané problematice mohli vyjádřit sami občané. Za tři týdny se ze 132 hlasujících pouze 13 vyjádřilo pro zavedení nízkoemisní zóny, 3 nevěděli. Zato 91 z nich si zóny nepřeje a pro 25 jde o zbytečnost.

Někteří v této souvislosti na radnici poslali e-maily, ve kterých se vyjádřili, že si zóny nepřejí a nevidí v nich smysl. „V tuto chvíli nevidíme žádný důvod pro zavedení nízkoemisních zón. Zároveň nechceme zatížit řidiče dalšími poplatky, kterými by byly koupě potřebných známek," dodal náměstek primátora Jan Řehák.

Vláda schválila pravidla pro zavedení nízkoemisních zón letos v únoru. Obce si budou moci samy rozhodovat o rozsahu zón a přísnosti podmínek. Nařízení vlády zavádí čtyři emisní kategorie pro vozy s naftovými motory, dvě kategorie pro vozy s benzinovými motory a tři emisní kategorie pro motocykly. Označení nízkoemisních zón by mělo vycházet z emisních norem, které pro automobily platí. Emisní normu Euro 1 většinou plní auta od roku výroby 1993, Euro 2 pak zhruba od roku 1997. Euro 3 nastoupilo v roce 2001 a Euro 4 plní vozy přibližně od roku 2006.

Vozy se zážehovými motory by měly dostat plaketu, pokud plní Euro 1 a poté Euro 4, se vznětovými motory pak za splnění každé emisní normy. Každé kategorii má být přiřazena určitá barva emisní plakety, pro kategorii jedna se vydávat nebude. Plaketa bude muset být umístěna na vozidle, bude nepřenosná a stát by měla osmdesát korun.