Sídliště se i v tomto roce částečně promění ve staveniště. Město Chomutov bude pokračovat v masivním investování do území, na němž žije nejvíc Chomutovanů. Tedy od Březenecké až po Písečnou. Na opravy veřejných prostranství vydá více než sedmdesát pět miliónů korun v rámci Integrovaného plánu rozvoje města.

„Zaměříme se na chodníky, parkoviště, podchody, veřejná prostranství před školami a kulturním domem, hriště, sportoviště a zastávky MHD,“ shrnula ve stručnosti manažerka projektů Hana Nováková.

Kromě toho, že má projekt za úkol potlačit sídlištní šeď, kterou navozují rozbité chodníky a nevábné podchody, klade si za cíl také odstranění bariér. Vozíčkáři, matky s kočárky i starší či nemocní občané se tak budou moci v okolí svého domova pohybovat daleko lépe .

Projekt jako celek je podle slov mluvčí magistrátu Šárky Schönové, stále ještě živým organismem, ačkoli je již schválen. „Sumy dílčích projektů se mohou nakonec o něco lišit a termíny výstavby posunout,“ upozornila. Vše bude jasnější teprve po výběrových řízeních na dodavatele, která teprve proběhnou.

Jen pro letošek je připraveno celkem sedmnáct projektů rozdělených do tří etap.

Podle předpokladu se mají rozjet první stavební práce s příchodem jara. Dotknou se sídlišť Březenecká, Písečná, Zahradní a Kamenná. Na Březenecké stavaři opraví a vylepší nevzhledný povrch ulic Dřínovská a Kyjická. Na Písečné vzniknou nové chodníky k Domovou pro seniory, zastávkám MHD a podchodům. Vylepší se také prostranství před 5. Základní školou, které kryje desítky let stejný vybledlý asfalt. Navíc vznikne moderní sportoviště pro děti a mládež. Nová budou i parkovací místa a obnovené veřejné osvětlení.

Také na Zahradní postaví nové sportoviště pro děti a mládež a oprav se dočká podchod do sídliště v ulici Pod Břízami. Všechny tyto práce jsou předběžně vyčísleny na čtyřicet miliónů korun. Dotace tvoří celých 34 miliónů.

Zvláštní kapitolou jsou zastávky MHD a nevábné podchody, jejichž úpravy obnášejí dalších devět miliónů (dotace 7,6 miliónů).

Na Kamenné za ně opraví přístupový chodník a schodiště podchodu k zastávce MHD Kamenná a dále podchod mezi Kamennou a Zahradní. Nové bude také schodiště u zastávky MHD Zahradní U Tipu. Na Písečné stavaři obnoví konečnou zastávku včetně podchodu. Veškerá tato výstavba patří do první etapy. Výběrové řízení na dodavatele už je připraveno.

Klidová zóna

V další etapě přijde řada na vybudování nové klidové zóny a hřiště na Březenecké v Hutnické ulici. Na Písečné by mohl vzniknout lesopark s jakousi venkovní posilovnou, kde se budou moci protáhnout senioři z nedalekého Domova pro seniory. Upravené budou také zelené plochy. Děti na Kamenné získají nad krytem nové hřiště pro míčové hry. Tuto část ekonomové spočítali na 9,9 miliónů korun.

Poslední třetí etapa obnáší tři záměry. Vytvoření nových parkovacích míst a nové příjezdové trasy v Hutnické ulici na Březenecké, kde si lidé trvale stěžují na to, že stěží hledají místo, kde zaparkovat a záchranáři, že nemohou kvůli odstaveným vozům projet. Dále nového parkování v ulici Pod Břízami na Zahradní.

In-line stezka a umělý trávník

Na Písečné bude pokračovat dostavba sportoviště vybudováním in-line stezky s fotbalovým hřištěm a s umělým trávníkem. Tato fáze je spočítaná na 16,4 milióny korun.

Další výstavba v rámci projektu Sídliště, místo pro život, je naplánovaná až do roku 2014. Projektová dokumentace se připravuje pro revitalizaci veřejného prostoru a parkování v okolí budoucího Centra Kamínek na Kamenné. Počítá se v ní i s herními prvky pro děti a rozšířením kamerového systému.

Největším oříškem bude rekonstrukce veřejného prostranství u Kulturního domu na Zahradní, na něž se zpracovává architektonická studie.

Celkem vydá město Chomutova na revitalizaci sídlišť a veřejných prostranství 256 miliónů korun. Z toho zaplatí více než polovinu 166 miliónů, dotace z prostředků Evropské unie.