A to až do konce března. Návrhy musí obsahovat odůvodnění, proč by daná osoba měla být oceněna. Je možné připojit další významné a podporující dokumenty, jako je třeba životopis, výčet činností či zásluh, publikační přehled nebo novinové články o činech či zásluhách. K návrhu musí být připojen i kontakt navrhovatele a v případě nežijící osobnosti i kontakt na její nejbližší příbuzné. Do posledního března je možné návrhy zasílat na adresu Statutární město Chomutov, Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Bc. Dagmar Mikovcová, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. Obálka by měla být označena slovy NOMINACE JPL, případně je možné kompletní návrhy zaslat emailem na d.mikovcova@chomutov-mesto.cz. Cenu Jiřího Popela z Lobkovic získalo už více než čtyřiačtyřicet osobností. Došlé nominace projedná výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a následně rada města.