K projektu na ochranu životního prostředí se přihlásil Chomutov, Bílence, Blatno, Hora sv. Šebestiána, Kalek, Spořice, Strupčice, Údlice, Všehrdy, Všestudy a Vysoká Pec skrze Dobrovolný svazek obcí. V rámci veřejné zakázky bylo možné získat také přepravní boxy a myčky nádobí. Celkové náklady na projekt dosáhly 1,4 milionu korun. Svazek se soustředí na rozvoj zájmového území, který se mimo jiné týká také ochrany životního prostředí. Podpora ekologických řešení, kdy odpad ani nevznikne, čímž dochází ke snížení objemu odpadu ukládaného na skládku, je způsob, jak přispívat k trvale udržitelnému rozvoji.