Poslední zmíněná podmínka se začala zavádět už za minulého vedení radnice, ovšem počítalo se v ní i s absolventy, kteří často také těžko hledají práci. Chomutov byl totiž od začátku součástí projektu „společensky odpovědné zadávání", když se zaváděl v České republice „Uvedli jsme ho také do praxe, a to při zakázce na první etapu revitalizace KASSu na Zahradní," připomněl Jan Mareš, bývalý primátor. „Je dobře, že je to nyní zaneseno i ve směrnicích."

V nich se uvádí, že firma, která výběrové řízení vyhraje, musí následně na zakázce zaměstnat alespoň deset procent dlouhodobě nezaměstnaných osob. Platí to pro zakázky na stavební práce s dobou plnění delší než šest měsíců. Může se jednat o nejrůznější pozice pomocný dělník, administrativa a další. „V mnoha zemích EU je to běžná praxe. Smyslem je aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných, kteří získají práci sice dočasně, ale je to příležitost praxe a nikdo nevylučuje, že v případě dobrých zkušeností si je firma nechá na delší úvazek," komentoval to primátor Daniel Černý.

Praxe ovšem bývá složitější. Projevilo se to už u zmíněné zakázky na úpravy KASSu, kde bylo povinností zaměstnat alespoň deset procent dlouhodobě nezaměstnaných nebo absolventů. Dvě firmy musela výběrová komise vyřadit už při otevírání obálek, protože právě tuto podmínku nedokázaly zaručit. A nakonec kvůli stejnému problému odstoupila i původně vítězná Skanska.

Také podle opozičního zastupitelé Milana Märce z Nového Severu má jinak chvályhodný systém hodně úskalí a rizik. „Firma bude muset zaměstnat lidi, kterým se třeba ani pracovat nechce a přitom o práci přijdou lidé, kteří pracovat chtějí a pracují dobře," upozorňuje na jedno z nich.

Radní chtějí větší kontrolu

Nové směrnice ale zavádí ještě další změny. Nově předpis platí nejen pro město a jeho příspěvkové organizace, ale musí se jím řídit například městská policie a na základě rozhodnutí statutárních orgánů i obchodní společnosti založené městem, v jejichž případě je město jediným společníkem. Patří tam například Chomutovská bytová, která rovněž zadává větší zakázky.

A třetí novinkou je, že u zakázek malého rozsahu na služby a dodávky od 300 tisíc, které nedosáhnou dvou milionů korun (u stavebních prací je toto rozmezí od 750 tisíc do 6 milionů korun) bude rozhodovat o výběru nejvhodnější nabídky rada města. Dosud stačilo rozhodnutí vedoucí odboru a primátora.

Chtějí regule i na malé zakázky

Aktualizace směrnice je podle mluvčího města Jana Rödlinga dalším krokem k větší transparentnosti městských veřejných zakázek. „V plném běhu je také příprava pravidel pro zakázky malého rozsahu, které nedosáhnou dvou milionů u dodávek a služeb a šesti milionů u stavebních prací," dodává. Jak poukázal, jejich zadávání na rozdíl od větších zakázek není podrobně regulováno zákonem a je tedy hlavně na městě, jaká kritéria si nastaví.