MAP je zkratka Místního akčního plánu. Ten má ambici změnit vzdělávací soustavu na Chomutovsku a chce při tom vycházet ze zkušeností jednotlivých učitelů mateřských a základních škol z našeho regionu. Dnes se koná zahajovací konference na toto téma.

V rámci programu se můžete těšit na devět krátkých prezentací zajímavých praxí místních učitelů, příklady snadného využití peněz určených pro společné stáže, workshopy a poradenství či neformální setkání s inspirativními osobnosti o přestávkách určených k občerstvení.

Setkání je otevřené všem zájemcům o další růst kvality vzdělávání a bude mít dvě hlavní části. V rámci úvodního bloku, který proběhne v hlavním sále radnice od 15 hodin, bude diskutováno o vizi vzdělávací soustavy, hlavních problémových oblastech a možnostech jejich řešení.

„Budeme konfrontovat naše představy například s výsledky srovnání více jak 50.000 menších studií profesora Johna Hattie, který tvrdí, že nezáleží ani tak na velikosti třídy, výběru škol, rekonstrukci budov, dokonce ani výši platu či délce studia, upřednostnění vybraných předmětů, na množství technologií, testů, atd., ale právě na podpoře směřující k učitelům a vedení škol, cílené na průběžné zvyšování jejich připravenosti na probíhající změny. Užitečné je vycházet z toho co žák umí a jasně stanovit kritérium úspěchu, budovat klima důvěry a chápat chybu jako příležitost k učení, mít zpětnou vazbu od ostatních, správně dávkovat poměr mezi hloubkou a povrchností učiva, používat známé pravidlo, že výzva nesmí být ani moc velká ani moc malá a stejnou měrou se zabývat talenty i těmi, kteří neměli štěstí na startovní čáře", upřesňuje za Místní akční skupinu Sdružení Západní Krušnohoří koordinátor Karel Straka.

První konkrétní návrhy na zvýšení kvality vzdělávání pak budou prezentovány od 17 hodin v rámci devíti krátkých workshopů učitelů, ředitele a projektového manažera z Chomutovska, které budou paralelně probíhat v Art galerii, Kuchyňce a Muzeu, jež jsou v objektu radnice.

„Od lidí z praxe se v rámci 20 minut dozvíte zajímavé informace o Hejného metodě, o výchově pohybem a práci s hyperaktivními žáky, o pravidlech fungování Eko-školy, o logopedické třídnici, o spolupráci mateřských a základních škol, o podpůrných opatřeních na běžné škole, o projektech Extra třídy a financování aktivit ze strukturálních fondů EU", uvádí dále Karel Straka.

Více včetně podrobného programu se dozvíte na www.mapchomutovsko.cz.

Místní lektoři a jejich odpovědi na otázku: „Co je podle Vás ve Vašem poslání důležité?"

Daniela Nebeská, ZŠ Údlice
Ekologické zaměření naší školy vítám jednak jako učitelka, jednak jako člověk, který chce svůj zájem o životní prostředí dokládat konkrétními činy. Odpad třídí, ale také vynášejí i naši druháci. Vedeme žáky k zájmu o přírodu, o její ochranu a účastníme se řady akcí, které tomuto zaměření odpovídají. Domnívám se, že touto cestou naučíme děti nenásilnou formou starat se o své okolí, dbát o ekologii a řídit se těmito zásadami, které se tak stanou trvalými po celý budoucí život.

Lada Fejferová, ZŠ Školní, Chomutov
Důvěra a podpora ze strany rodiny je pro nás nejdůležitější. Na naší škole máme speciální třídy. I tam musíme splnit běžné osnovy pro základní školy, je však nutné respektovat diagnózu a omezení každého dítěte. Ráda učím v těchto třídách, je tam menší kolektiv a mám šanci poznat každého žáčka. Znalost rodinného prostředí je podmínka, na které stavím další práci. Druhou podmínkou je vzájemná důvěra s rodiči.

Blanka Tilcerová, MŠ Prokopova, Chomutov
Ve svém profesním životě se věnuji dětem s vadami řeči již od roku 1998. V prohlubování znalostí a zkušeností v rámci logopedie jsem začala před lety kurzem, nakonec jsem ji vystudovala v rámci bakalářského studia speciální pedagogiky. Přijďte se se mnou zamyslet nad tím, jak se lze v mateřské škole věnovat jazykové výchově v širším i užším slova smyslu. Seznámíme se s tím, jak se děti se specifickými vzdělávacími potřebami v oblasti logopedie vzdělávají v běžných nebo speciálních třídách v Mateřské škole Chomutov.

Daniela Jonášová, ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov a Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogická fakulta Masarykova univerzita, Brno
Výchova pohybem je má vášeň. Využívám psychomotorické hry pro práci s hyperaktivními dětmi, a další techniky pro získání jejich pozornosti a zklidnění. Lekce obsahují sebevyjádření, prostorovou orientaci, napětí a uvolnění, včetně relaxačních cvičení. Tyto netradiční formy v hodinách tělesné výchovy se zaměřuje na psychickou stránku vedoucí k prožitku, radosti z pohybu a se zaměřením na intenzivní vnímání vlastního těla.

Markéta Moravcová Raušová, ZŠ Zahradní, Chomutov
Na mé pedagogické práci mě paradoxně nejvíc baví momenty, kdy můžu z tradičně pojaté role učitelky vystoupit. Baví mě do žáků lehce cvrnknout, rozpohybovat je a pak jako divák sledovat, jak objevují, kolik báječných věcí dokážou uskutečnit. Projekt Extra třída mi pomohl naučit „mé" puberťáky nebát se být aktivní a prospěšný svému okolí.