Když budou mít lidé blíže ke kontejnerům na tříděný odpad, budou více třídit. K této myšlence se nyní upíná vedení Chomutova a technických služeb, které každý rok vytváří v ulicích města nová kontejnerová stání na tříděný odpad.

Jen v loňském roce jich vzniklo pět. Nové nádoby na separovaný odpad se tak loni objevily v ulicích Kadaňská, Kamenná, Alešova a Beethovenova. Polevit by se nemělo ani letos. „Každoročně ve spolupráci s magistrátem spolupracujeme na výstavbě nových stanovišť na tříděný odpad, a to i v nově vytipovaných lokalitách," uvedl vedoucí provozovny odpadového hospodářství Technických služeb města Chomutova (TSmCh) Marek Pohl.

Nádoby jsou tak rozmístěny ve všech lokalitách v blízkosti obytných domů. V ulicích města je nyní téměř sedm set nádob na separovaný odpad. Jen během ledna letošního roku přibylo dalších sedm kontejnerů na papír a devět na plasty.

Obyvatelé Kamenné třídí nejméně

Každý obyvatel města loni vytřídil zhruba čtyřiačtyřicet kilogramů odpadu, což je o deset méně, ve srovnání s předcházejícím rokem. Nejvíce se pohoršili obyvatelé ze sídliště Kamenná. Nejvíce naopak třídili odpad lidé z centra.

Není vyvezeno, volejte

Nádoby na papír a plasty vyvážejí technické služby většinou jedenkrát týdně, v hustěji osídlených lokalitách pak dvakrát. Nádoby na sklo vyprazdňují jednou za tři týdny. V případě, že se kontejner přeplní, mohou občané zavolat na telefonní číslo uvedené na každé nádobě a technické služby ji operativně vyprázdní. Na jaře se pak opět začne se svozem bioodpadu z hnědých nádob.

Vyšší výkupní ceny

Důvodem poklesu separace skla může být podle odborníků ukončení dotace na výměnu starých oken za nová. Vyřazené skleněné tabule oken totiž výrazně navyšovaly celkový objem vytříděného skla. „Dalším důvodem mohla loni být i celkem vysoká cena vykupovaného papíru. Nepřizpůsobiví obyvatelé odebírali odložený papír z modrých nádob a ten pak sami odnášeli do sběren," poukázal na další možnou příčinu poklesu separace ředitel TSmCh Zbyněk Koblížek.

Obyvatele Chomutova se snaží město motivovat různými způsoby. Tím hlavním je výše poplatku za svoz odpadů. Ten se letos snížil o čtyřiačtyřicetkorun. V případě, že se ale bude třídit méně, může dojít k opětovnému navýšení. „Meziročně ceny za odpady narůstají, těmito vstřícnými kroky chceme přesvědčit občany, aby s námi na snižování ceny spolupracovali. Separace odpadů může cenu za svo odpadu výrazně snížit," sdělil primátor Jan Mareš.