Nejvyšší položku nepřekvapivě tvoří hodnota staveb. Například budovy pro služby obyvatelstvu, kam patří třeba školy, sociální služby či veřejná správa, úřad eviduje v ceně 1,8 miliardy korun. Do majetku města ale patří také další budovy a byty za stovky milionů, dále komunikace a veřejné osvětlení za 1,7 miliardy, inženýrské sítě za takřka půl miliardy, stavební pozemky, lesní pozemky, louky, zahrady, pastviny a další majetek. Patří sem i umělecká díla za více než 10 milionů nebo drahé kovy.

Pro srovnání před deseti lety město evidovalo majetek v sumě 6,6 miliardy korun. Ve skutečnosti ho bylo více a také dnes je bohatství Chomutova vyšší, než je zmíněných 7,46 miliardy korun. Podle zákona totiž musí obce evidovat majetek v cenách, za jaké byl původně pořízený, ačkoli je jejich tržní cena po řadě let podstatně vyšší.

„Nejsou to reálné ceny. Jsou těžce pokřivené, protože majetek nesmíme přeceňovat. Aktuální cenou podle znaleckého posudku ho oceňujeme pouze ve chvíli, kdy s ním začínáme nakládat – například se zvažuje prodej majetku,“ vysvětlil hlavní ekonom chomutovského magistrátu Jan Mareš. Pokud se však neprodá, musí se přeceněný majetek opět přeevidovat na původní částku.

Městská věž v Chomutově za svítání.
Chomutov naplní věž interaktivní výstavou. Ukáže průmyslové úspěchy

Hodnota budov se účetně zvyšuje také ve chvíli, kdy do nich město investuje a zajistí třeba zateplení nebo celkovou obnovu. Jmění dále navyšuje nově zařazený majetek. Následkem toho je v evidenci přiřazená vyšší hodnota nejnovějším stavbám jako je sportovní areál se zimním stadionem na Zadních Vinohradech oproti historicky cennému majetku, k němuž patří starobylá radnice na náměstí 1. máje.

Poměrně vysoká částka je připsaná také u softwaru, a to 64 milionů korun. „Pořízený byl za současné ceny,“ podotkl ekonom Mareš. „Je to veškerý software, který používá úřad: účetní systém, systém evidence obyvatel, systém na evidenci přestupků i radar,“ doplnil.

Stav majetku se také krátí. V loňském roce z něj byla vyřazena například bývalá základní škola na Kamenném vrchu, kterou město nechalo srovnat se zemí. Opuštěná a zdevastovaná budova ze začátku 80. let byla vedená v původní hodnotě 12 miliónů korun. Stejnou sumu město po demolici odepsalo.

Kamencové jezero má novou recepci.
Chomutovské Kamencové jezero má novou recepci i web. Podívejte se

Ze seznamu se za loňský rok vyškrtl také zmařený majetek za zhruba 300 tisíc korun. Týkal se nevyužité projektové dokumentace na sklep radnice, 3D vizualizace pro parkoviště v ulicích Blatenská a Zborovská nebo projektové dokumentace na lesní cestu pod Partyzánem, na níž město nedostalo dotaci, a tak se to akce ani nepustilo.

„Jedná se o studie a záměry, které se ve výsledku nerealizovaly a zůstaly i po letech v ´šuplíku´. I kdybychom se k nim vrátili, bylo by potřeba udělat aktualizaci,“ přiblížil Mareš. Podle jeho slov takto vyřazovaného majetku ale nebývá mnoho.

Majetek města prochází inventurou každoročně, jak si žádá legislativa. Podle hlavního ekonoma ho kontroluje 15 inventarizačních komisí, v nichž je 56 pracovníků. Na inventarizaci pracují dva až tři měsíce.

Mohlo by vás zajímat: Příští týden se zavře silnice z Chomutovska na Plzeň. Skoro na dva roky

Zdroj: Deník/Petr Kinšt