Tyhle peníze si možná neumíte ani představit. Městským rozpočtem Chomutova proteče příští rok tolik peněz, kolik by člověk s průměrnou mzdou vydělal za skoro osm tisíc let.

Vyrovnaný rozpočet díky úvěru

Aby byl údaj přesný - do dvou miliard letošnímu rozpočtu necelé dva miliony schází, přesné číslo je 1,998 miliard. To ale nemění nic na tom, že to je pořádná suma peněz.

Takhle nafouknutý je rozpočet města v posledních letech, ještě v roce 2008 byl poloviční. Důvod? Velké investice, především v areálu na Zadních Vinohradech. Do něj jdou stovky milionů korun a město je musí nejdřív zaplatit, než dostane slíbené dotace. Jen letos se v rozpočtu města počítá na projekty EU s částkou 612 milionů korun a většinou jde právě o Zadní Vinohrady.

Rozpočet zastupitelé schválili jako vyrovnaný, město si k tomu ale musí pomoci revolvingovým úvěrem a také penězi z minulých let. K tomu třeba dodat, že větší část těchto peněz se městu v budoucnu vrátí formou dotací.

Opozice: Město tíží náklady areálu

Opoziční zastupitelé proti rozpočtu nevystupují nijak zásadně, ale připomínky k němu mají. „Daleko lehčeji by se v něm rozdělovaly peníze, kdyby město nesvazovaly vysoké provozní náklady na vinohradský areál,” poznamenal k tomu například Jaroslav Komínek z KSČM.

Vladimír Koten z klubu PRO Chomutov z rozpočtu předvídá, že město čekají horší časy a že nebude dost peněz na potřebné investice. I on v této souvislosti zmínil kromě menších příjmů větší náklady na provoz stavěného areálu.

Vedení města by se podle něj mělo soustředit na rozklíčování nákladů jednotlivých odborů a městských organizací. „Jen namátkou uvedu několik příkladů hodných detailního rozboru outsourcing tiskových služeb a ICT za bratru 16 milionů ročně, provoz prázdné budovy ČVUT, náklady Chomutovské bytové a další,” vypočítává. „Možná je také třeba už konečně provést změnu při zadávání staveb a průběhu výběrových řízení,” dodal.

Velké investice, velký úvěr

Jak vyplývá i z grafiky nahoře, největší položkou v rozpočtu jsou právě výdaje na nové stavby a investice. Velká část koláče s názvem „financování” je spíše početním vyrovnáním rozpočtu. Na straně příjmů má totiž město připravenou maximální možnou částku - 450 milionů úvěru a dalších zhruba 150 milionů z naspořených peněz, i když zřejmě nepoužije všechny. Aby byl ale rozpočet vyrovnaný, do výdajů ekonomové zanesli předpoklad, že 350 milionů z toho město ještě během roku splatí.

Skutečnost se pak upravuje během roku, také podle toho, kdy město dostane proplacené dotace z EU.

Za Chomutov utratí dvě miliardy?

Město se uživí

Hodně peněz město spotřebuje i vlastním provozem, veškerou agendou, kterou musí dělat samo nebo za stát. U těchto částek jsou ekonomové ještě ostražitější, základem totiž je, aby město mělo takzvaný provozní rozpočet aspoň vyrovnaný. Tedy aby dokázalo z běžných příjmů pokrýt běžné výdaje, aniž by si muselo brát úvěr nebo rozprodávat majetek.

Tento rozpočet mívá Chomutova pravidelně přebytkový, stejně tak by to mělo být v příštím roce. Rozpočet na rok 2012 počítá s přebytkem 368 milionů.

Investice a podpora sportu

Většina peněz jde do areálu na Zadních Vinohradech, nemalé sumy pak ještě do velkých sídlišť od Březenecké po Písečnou v rámci IPRM Sídliště pro život. Také proto je na zbylé investice (vše mimo projekty EU) vyčleněno jen dvacet milionů korun.

Mezi podporované sporty letos zastupitelé rozdělí o milion nižší částku než loni, v plánu je devět milionů korun. Zmíněný milion se ale přesune do kapitoly, ze které se rozděluje menším sportovním oddílům a zájmovým sdružením, pro které bude příští rok připraveno 5 milionů.