Město Chomutov se snaží zajistit, aby byl v Kamencovém jezeře dostatek vody, hladina ale vytrvale klesá. Ve spolupráci s hydrogeology proto zkoumá možnost napouštění jezera podzemními vodami, které jsou původním zdrojem kamencové vody známé svým blahodárným vlivem na pokožku. Připravený už je projekt průzkumných vrtů. Spustit se má letos na jaře.

„Zkušební vrty plánujeme na severovýchodním břehu (směrem od Otvic), protože z měření georadarem vychází, že právě tam by měly být vydatné zdroje podzemní vody,“ přiblížila vedoucí odboru rozvoje a investic Hana Nováková. „Pokud se potvrdí, že má voda potřebnou chemickou kvalitu a je jí dost, chtěli bychom ji do jezera dodávat především touto cestou,“ doplnila.

Vše je zatím v přípravné fázi, město nejdříve musí zajistit realizační firmu s příslušným oprávněním. Podle předpokladu by ale práce mohly začít v březnu, nejpozději v dubnu.

Výšku hladiny v Kamencovém jezeře město sleduje s pomocí profesionálního hladinoměru od srpna 2019. Tehdy byla 47 centimetrů pod běžnou mírou, v roce 2021 klesla až o 70 centimetrů. Aktuálně je 29 centimetrů pod normálem. Jezero nemá žádný povrchový přítok, hydrologický režim se zatím odborníkům nepodařilo plně objasnit. Podle dosavadních předpokladů voda ubývá kvůli zvýšenému výparu ve spojitosti s klimatickými změnami, proto si město nechalo zpracovat studii s několika variantami doplňování vody.

V posledních dvou sezonách bylo jezero nouzově dopouštěné vodou z Podkrušnohorského přivaděče, který svádí povrchovou vodu z hor a potoků nad městem. V tom však město pokračovat nechce, protože existuje riziko, že se naruší původní chemismus a do jezera se dostanou i cizorodé mikroorganismy a živočichové.

„Nechceme se smířit s dopouštěním z tohoto zdroje, stále máme za to, že je to jen záložní řešení,“ potvrdil náměstek primátora pro oblast investic David Dinda (Nový Sever). „Proto na tom stále pracujeme i po stránce badatelské. Pozvali jsme odborníky z oblasti geologie a hydrologie, kteří v okolí jezera s pomocí georadaru hledali, kde by se mohla ve větších hloubkách nacházet podzemní voda stejná jako v jezeře. Potřebovali bychom se k ní dostat přirozenou cestou, aby případně přepadávala do jezera. Je to pro nás varianta číslo jedna,“ doplnil.

Jezero jako necky

Projekt průzkumných vrtů pro město zpracoval hydrogeolog Petr Nakládal. Podle jeho zjištění je pod celou oblastí jezera zhruba desetimetrová vrstva jílu a pod ní pásmo uhelných slojí, z nichž se tlačí voda do jezera.

„Jíly mají tu vlastnost, že časem kvůli tlaku sesedají. To, že jezero nedostává vodu, tedy nemusí být způsobeno jen klimatickými výkyvy, ale tím, že jíly postupem doby snížily svou propustnost,“ přiblížil hydrogeolog. „Jezero se tak může zatahovat jako necky. Kdyby se ale přes tyto zatahující se necky udělal vrtem bypass, pustila by se do jezera voda přímo z těch uhelných slojí,“ popsal s pomocí příměru.

Jedná se o původní zdroj, díky němuž je voda v jezeře chemicky obohacovaná o přirozené minerály. Zvětráváním pyritu z uhelných slojí se uvolňuje kyselina sírová, která rozpouští jíly za vzniku iontů. Vzniká síran hlinitý a síran draselný a jejich spojením také typická kamencová voda.

Město nadále pracuje také na systému, který má svádět dešťovou vodu ze střechy Aquasvěta a z jeho bazénových filtrů do Kamencového jezera. Přitékat by do něj mělo kolem 10 tisíc metrů krychlových vody ročně, zatímco celkový objem vody v něm přesahuje 300 tisíc metrů krychlových.