Pařezy stromů, které byly uřezané před 160 lety, když hladina Kamencového jezera významně poklesla. Řasy i drážky na dně jako stopa po sacím bagru z 90. let. Zkoumání hlubiny s podvodní kamerou věnoval Roman Dušek desítky hodin. Stačil mu k tomu šnorchl a podvodní kamera.

Ovšem celkem ho bádání, jehož cílem je najít původní zdroj vody “mrtvého” jezera, stálo kolem čtyř tisíc hodin. Zahrnovalo pátrání po historických informacích v archivech v Česku i Německu, překládání tisíců stránek, zpovídání pamětníků, čtení ze starých map a porovnávání historických snímků a pohlednic se současným stavem. K tomu patřila i dlouhodobá pozorování z břehu, vody a ze vzduchu.

close Roman Dušek, kterého zná řada Chomutovanů jako fotografa. info Zdroj: Deník/Miroslav Rada zoom_in Roman Dušek, kterého zná řada Chomutovanů jako fotografa. “Za tři roky jsem shromáždil 90 giga dat, jedná se o videa, fotografie a texty,” uvádí Roman. “Přitom jsem si to na začátku představoval jednoduše. Kdybych věděl, kolik mě to bude stát práce, nešel bych do toho," směje se. Jak ale dodal, dnes už považuje za svou morální povinnost práci dokončit.

Dráhu soukromého badatele, který se snaží rozlousknout tajemství Kamencového jezera, zahájil před třemi lety. Bylo to neplánovaně. Když město ohlásilo, že hladina jezera rapidně klesá a zvažuje dopouštění z přivaděče, rozhodl se, že se dá do hledání původního zdroje.

“Voda v Kamencovém jezeře je natolik specifická, že by jí obyčejná voda z dlouhodobého hlediska mohla víc uškodit než pomoct,” vysvětluje své pohnutky. Do práce se pustil “nadivoko”, protože nemá zkušenosti s hydrologií, geologií ani prací s historickými prameny. Oborem, v němž podniká, je výroba a dodávání diamantových strojů pro vrtání. Známý je také jako profesionální fotograf, který spolupracuje s Chomutovským deníkem, a instagramista města. V minulosti ale pracoval u policie, a právě vyšetřovatelské postupy uplatnil při bádání.

Detektivní práce

“V začátcích jsem nevěděl nic. Hledal jsem informace na internetu, brzy jsem ale zjistil, že těch zásadních mnoho není a opakují se. Začal jsem tedy chodit do terénu a ´číst´ přírodu, abych zjistil, kde dochází například k průsakům,” dodává. Čerpal také z diplomové práce Ivany Gabrielové z 90. let a následně z historických materiálů v archivech.

“Hledal jsem historické texty, ale narazil jsem na problém, že ačkoli existují a jsou zmiňované, nejsou digitalizované a nemá je chomutovské muzeum ani archiv v Kadani. Musel jsem tedy pátrat dál, dokud jsem nenašel originály. Tam vyvstal další problém, že byly některé psané pro mě těžko čitelným švabachem. Dostal jsem se tedy do fáze, že jsem je musel překládat,” popisuje soukromý badatel práci s informacemi, které zmizely po poválečném odsunu Němců z pohraničí.

Zkoumal také staré mapy a fotografie a při té příležitosti začal sbírat historické pohlednice. “Pro někoho jsou jen krásné a na efekt. Pro mě to byly markanty, které dokreslují, co jsem se dozvěděl z textů,” dodává. Sběr dat popisuje jako řešení detektivní záhady, přičemž používá typické policejní výrazy jako vyšetřovat, objasnit nebo právě markant.

Díky odhodlání se mu podařilo shromáždit důležitá a mnohdy těžko dostupná data, která ocenili i odborníci. “Roman Dušek udělal kompletní geologii. Sebral podklady, takže se na ně stačilo podívat a říct výsledek,” ocenil uznávaný hydrogeolog Petr Nakládal. “Spoléhal se na dedukci a logické myšlení. Pracoval vlastně tak jako kriminalista, který sbírá důkazy,” doplnil odborník. Právě s ním původně Roman více než půl druhého roku konzultoval svá zjištění. Nakonec byl hydrogeolog přizván také ke spolupráci s městem a neoficiálním spolupracovníkem se stal i Roman Dušek.

Chomutov totiž ve spolupráci s hydrogeology zkoumá možnost napouštění jezera z podzemních zdrojů, odkud pochází původní voda. Město zajistilo georadarové měření a letos na jaře plánuje spustit projekt průzkumných vrtů.

Kamencové jezero je jedinečné, další podobné se údajně nacházelo v Kalifornii, než vyschlo. Kamencová voda zřejmě souvisí s výskytem uhelné sloje s vysokým obsahem pyritu.