Účast v mezinárodním pilotním projektu udržitelnosti dopravy ve městě QUEST, zajistí Chomutovu větší šance na získání dotací pro dopravní projekty.

„Nutným podkladem při žádosti o dotace bude zpracovaná analýza dopravy s návrhem opatření. Zapojení do projektu QUEST nám splnění těchto podmínek zprostředkuje. Nyní například dokončujeme akční plán celkové dopravy ve městě," sdělil náměstek primátora Jan Řehák. Z pěti zapojených českých měst byl Chomutov vyhodnocen jako akční město, protože zpracováním předběhlo ostatní účastníky. Projekt se zabývá jak individuální dopravou, cyklistikou, tak i městskou hromadnou dopravou.

QUEST je mezinárodním pilotním programem Evropské unie, účastní se jej města ze třináct členských zemí, z České republiky kromě Chomutova byly vybrány České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Opava a Karviná. Financován je z programu Inteligentní energie pro Evropu, takže město nemá s účastí v projektu spojeny žádné náklady. „Českou část projektu koordinuje Centrum dopravního výzkumu, ale zapojeni jsou i chomutovští odborníci z města, magistrátu, dopravní komise, dopravního podniku, okresní hospodářské komory, cyklisté, ale i senioři," představuje partnery vedoucí odboru dopravních a správních činností Bedřich Rathouský.

Cílem projektu je nejen udržitelnost dopravy ve městě, ale také menší zatížení životního prostředí a s tím spojený rozvoj městské hromadné dopravy a cyklistiky. Akční plán zahrnuje aktivity na období do roku 2014.

Šárka Schönová, mluvčí města Chomutova