Adam Šikula vynaložil spoustu času, aby se připravil na přijímací zkoušky. Využíval přípravné hodiny, které nabízela základní škola, a nakonec uspěl. Dostal se na chomutovské gymnázium, které v jeho případě může být dobrým odrazovým můstkem pro vysokoškolské studium ekonomie. Jak přijímačky na gymnázium prožíval? „Příprava mi přišla složitá, přitom psaní zkoušek nakonec byla úplná brnkačka. Věděl jsem, že jsem připravený, takže jsem nebyl ani vystresovaný,“ zavzpomínal student kvinty na rok staré události.

Jeho spolužačku Ester Kučerovou trochu potrápila matematika. „O hodně lehčí pro mě byla čeština. V matematice byly nejtěžší úlohy, u kterých se nedal naučit postup, ale museli jsme používat logiku. Jednou šlo o geometrii, pak o trojčlenku nebo řešení s pomocí Pythagorovy věty,“ dodala. Při přípravě jí pomohly kurzy na gymnáziu v sousední Kadani. „Doma bych se k učení nedokopala,“ přiznala studentka, které šlo na základní škole učení samo. Zajímá ji biologie, mikrobiologie a psychologie, takže pro sebe vidí další budoucnost na Univerzitě Karlově.

Právě uchazeči o studium na chomutovském gymnáziu si loni s přijímačkami poradili nejlépe. V průměru zvládli 66,6 procenta úloh z českého jazyka a 47,2 z matematiky. Čísla zahrnují přijaté i nepřijaté žáky, jde o průměr z přijímaček na čtyřleté studium.

Přesto vedení školy k výsledkům zaujímá lehce kritický postoj. „Jsou to rozřazovací testy, které málo zkoumají kritické a logické myšlení. V podstatě se dají nacvičit. Nevypovídají o tom, jestli má dítě studijní předpoklady,“ namítl ředitel Jaroslav Zahrádka.

Miroslav Račko je náčelníkem krušnohorské služby od roku 2020.
Pět set zásahů. Zima ale ještě nekončí, říká náčelník Horské služby Krušných hor

Přijímací kritéria proto zahrnují více hledisek. Gymnázium boduje písemné testy, ale také předchozí prospěch a úspěchy v talentových, uměleckých a sportovních soutěžích. Následně vytvoří pořadí.

Pro příští školní rok otevírá tři třídy čtyřletého studia po 30 žácích, jedno místo ponechává na odvolání. Letos se jich hlásí 192, číslo obsahuje i uchazeče, kteří mají školu na druhém místě. Loni škola přijala 84 žáků ze 134. Pro šestileté studium gymnázium stejně jako loni otevírá jednu třídu o třiceti dětech, hlásí se jich 68.

Školu si údajně jako první možnost volí hlavně děti z rodin, které patří k ambicióznějším. „Jsme poměrně konzervativní, snažíme se držet náročnost studia, což mnohým dětem a rodičům vyhovuje, protože chtějí studovat na lékařských fakultách nebo v přírodovědných oborech,“ zmínil ředitel Zahrádka. Odpovídá tomu i míra úspěšnosti, s jakou se absolventi dostávají na vysoké školy – každoročně překračuje 95 procent. Nezřídka jde právě o lékařské fakulty.

Garáže městského úřadu v Jirkově.
Garáže podle architekta. Jirkov dotvoří náměstí vedle oceňovaného domu

Další střední školou, která měla loni nejlépe připravené uchazeče o studium, bylo kadaňské gymnázium. Žáci zvládli v průměru 65,5 procent úloh z češtiny a 43,7 z matematiky.

„Výsledky ale neříkají nic o tom, jestli dítě nakonec úspěšně odmaturuje,“ upozornil ředitel Tomáš Oršulák. „Jsou žáci, kteří dosáhnou třeba 20 procent, protože třeba byli ve stresu a test jim nesedl. Pak ale studují s vyznamenáním a jsou z nich lékaři. Jiné děti, které u přijímaček dosáhly 80 procent, třeba ve třeťáku odejdou ze školy, protože mají jiné životní priority,“ dodal.

I zde přijetí záleží na více kritériích, hodnotí se také prospěch na základní škole a úspěchy v soutěžích. Podle ředitele ale přirozený výběr probíhá ještě před podáním přihlášky. To znamená, že se na gymnázium obvykle nehlásí trojkaři, ale děti s průměrem známek 1,18.

Parkování, ilustrační foto.
Sto nových míst u sídliště. V Klášterci zkapacitní parkoviště ve Sportovní

Kadaňské gymnázium letos otevírá dvě třídy pro 64 žáků pro čtyřleté studium, kam se hlásí celkem 178 uchazečů. Loni přijalo 30 žáků z více než 130.

Také odsud většina studentů míří na vysokou školu. „Úspěšní bývají v humanitních oborech, ale i v náročných lékařských. Poslední dobou chodí hodně dětí na medicínu – spíše tedy děvčata než kluci. Studují i v zahraničí,“ vyzdvihl Oršulák.

Jak si vedli uchazeči o studium na středních školách?

Čísla u jednotlivých škol ukazují, jakých výsledků při přijímačkách průměrně dosáhli všichni uchazeči o studium na dané škole. Čím vyšší číslo, tím lepší průměrný uchazeč. Čísla zahrnují přijaté i nepřijaté žáky. Jde o průměr z přijímaček na čtyřleté studijní obory (nezahrnují tudíž např. šestiletá a osmiletá gymnázia).

Název školy: český jazyk/matematiky (procentní skóre)

Gymnázium Chomutov: 66,6/ 47,2
Gymnázium Kadaň: 65,5/ 43,7
Gymnázium a SOŠ Klášterec: Gymnázium: 61,2/ 39,5, SOŠ: 39,9/ 17,1
Městské gymnázium a ZŠ Jirkov: 60,1/ 41,4
Střední průmyslová škola a VOŠ Chomutov: 56,3/ 46,5
SPŠS a OA Kadaň: 49,1/ 36,1
SOŠEaS, OA a SZŠ Chomutov: SOŠ: 43,4/ 25,5, SOU: 41,1/ 28,4
SŠTGA Chomutov: SOŠ: 41,7/ 20,5, SOU: 34,3/ 19,4

Zdroj: Data Deník získal od projektu prijimacky.ai, který je zpracoval na základě oficiálních dat z Cermatu