V nedávné době byli v Chomutově na zkušené zástupci z Litoměřic a z Ústí nad Labem, protože o vybudování takového místa také uvažují. „Za rok a půl provozu jsme zde vedli pohovory se 130 dětmi," sdělila vedoucí odboru sociálních věcí Kamila Faiglová. Z toho je patrné, že je potřebnou součástí sociální práce s dětmi. Přináší totiž harmoničtější prostředí než neosobní kancelář.

Pokojíček využívá ke své práci nejen sociální odbor magistrátu, ale i policisté, specialisté a soudci k vedení pohovorů s dětmi a jejich rodinami. Řeší se zde komplikované situace rodin v rozvodu, v neutěšených rodinných vztazích, problematika domácího násilí, týrání, zneužívání a zanedbávání dětí.

„Přijeli jsme se na místnost a její technické vybavení podívat, abychom se inspirovali. V příjemném osobním prostředí jsou pohovory s dětmi mnohem lepší než v kancelářích či na služebnách policie," řekl tajemník ústeckého magistrátu Leoš Nergl. Ústečtí nebyli jediní, kdo na chomutovský magistrát kvůli pokojíčku přijeli. Nedávno zde byli zástupci i z Litoměřic. Zjišťovali i potřebné informace k dotacím, ze kterých by rádi podobné zařízení vybudovali.

Útulné místo na chomutovském magistrátu vzniklo koncem roku 2010 ze dvou kanceláří. Úředníci sem přispěli vybavením, jako jsou hračky, knížky, obrázky a další doplňky. „Začátkem letošního roku jsme z dotačního titulu Ústeckého kraje a peněz města vybavili potřebnou technikou nejen pokojíček, ale i sousedící místnost tak, abychom zminimalizovali další výslechy dětí jako obětí nebo svědků trestných činů," vysvětlil náměstek primátora Martin Klouda. Díky dovybavení mohou být při pohovoru s dítětem policisté, soudci či další účastníci a sledovat z vedlejší místnosti aktuální pohovor a prostřednictvím techniky jej dokumentovat. Záznam může sloužit v dalším řízení a u soudu, a tím nemusí být křehká psychika dětí znovu zkoušena a traumatizována. Speciální dětský pokojíček je velkým přínosem ve zkvalitnění práce odboru sociálních věcí, především oddělení sociálně právní ochrany dětí.