Na trubku zahrál Petr Baranijak a před pietním aktem zazněla salva ze zbraní mužů v dobových uniformách z Muzea Na Kočičáku.