Už zbývá jen tři čtvrtě roku a na Zadních Vinohradech se bude otevírat nové oddychové a relaxační centrum. Stejný čas zbývá městským lázním, aby se našlo nějaké řešení, co s nimi. Jejich budoucnost je ale stále ve hvězdách. Jisté je jen to, že pokud se nenajde nový nájemce, padesátimetrový bazén definitivně končí. Město totiž dva bazény provozovat nebude.


Město znovu hledá nájemce


Vedení města po roce přišlo s dalším krokem. Dá lázním poslední šanci. Připravuje další, aktualizované výběrové řízení na pronájem objektu. „Ano, prostřednictvím výběrového řízení hledáme zájemce o budovu městských lázní,“ potvrdil náměstek primátora Jan Řehák.


Poprvé o pronájem neměl nikdo zájem


Původní výběrové řízení, které trvalo od března do května, ale nikoho nenadchlo. Nikdo se o provoz lázní neucházel. Problém podle vedení města mohl být v tom, že původní výběrové řízení mělo jako jedinou podmínku zachovat plavání pro veřejnost. „Nové výběrové řízení bude obecnější v zadání, kdy budeme hledat zájemce o využití stávající budovy lázní v souladu s územním plánem,“ informuje náměstek Řehák. Tato podmínka tak umožňuje eventuelnímu zájemci v budově zrušit lázeňské služby a využít prostory k jiným účelům. Osud plaveckého bazénu je tak nejspíše zpečetěn.

Pokud ale zůstane výběrové řízení na pronájem budovy městských lázní opět bez ohlasu, vedení města stále nemá jasno, co s budovou udělá. A to i přes stále se zkracující časový úsek, do doby, kdy bude otevřeno nové plavecké zázemí. Náhradní řešení, v případě že by došlo ke stejnému scénáři jako při posledním hledání nájemce, vedení města nechtělo zveřejnit. „Dáváme prostor zájemcům, aby navrhli způsob využití městských lázní,“ říká pouze Řehák.


Tři možné scénáře


Nabízejí se tedy jen tři scénáře, co by mohlo být s městskými lázněmi do budoucna. První možností je to, že vyjde výběrové řízení a o pronájem budovy projeví někdo zájem. Nájemce by pak mohl pronajaté prostory využívat téměř k čemukoli. Podmínkou je jen soulad s územním plánem a samozřejmě schválení města.


Nový nájemce, nové nápady


Územní plán se však bude v blízké době také aktualizovat. Celá lokalita městských lázní se v něm bude znovu projednávat. „Tato zóna by mohla být definovaná jako smíšené území obytné. To zahrnuje jak bydlení, tak veřejné prostory a služby, ale také možnost rozšíření městského parku a plochy pro kulturu a sport občanů města,“ informovala o změnách mluvčí města Šárka Schönová. Případný nájemce by tak v budoucnu mohl lázně přeměnit například v lukrativní byty, nebo by mohl poskytovat zcela jiné služby, než dosud lázně nabízely. Lázně by se tak kupříkladu mohly stát novou tržnicí.
Druhý scénář nabízí podobnou možnost. Pokud město nenajde zájemce prostory lázní pronajímat, je další možností prodej budovy. Vlastníkovi objektu by se pak spíše vyplatilo do obnovy budovy více investovat.


Vyloučeno není ani bourání


Poslední možností, která se nabízí, ale město ji zatím nepotvrdilo je definitivní zbourání objektu. To by mohlo nastat v případě, že by se nenašel žádný zájemce o pronájem objektu, ani nový majitel a město by nenašlo lepší řešení.