Město Chomutov má platit za pochybení v soutěži na zhotovitele oddychového a relaxačního centra na Zadních Vinohradech. Odvod za porušení rozpočtové kázně mu vyměřil Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Jedná se o více než 57 milionů korun, s penále se však částka vyšplhala na dvojnásobek. Město proti tomu podalo odvolání. To však ministerstvo financí aktuálně zamítlo a potvrdilo platební výměr.

Hlavním důvodem, proč má město složit desítky milionů, je způsob, jakým byl vybíraný dodavatel. Počet uchazečů byl zužovaný náhodným výběrem losem. Právě tam ale úřad spatřuje několik prohřešků a ministerstvo jeho slova potvrzuje.

„Nebyla umožněna kontrola kartiček z tvrdého papíru, o kterou požádal zástupce uchazeče Eurovia CS. Způsob losování nenaplňoval de facto znaky losování, protože výběr byl proveden přímým označením kartiček a jejich otočením. Kartičky vybíral stejný člověk, který je předtím rozložil na stůl a před rozložením promíchal,“ uvádí ministerstvo v odůvodnění svého rozhodnutí. „Uvedeným postupem nebyla dodržena zásada transparentnosti,“ píše dále ministerstvo s tím, že se losování stalo zcela nekontrolovatelným a vzbuzovalo pochybnosti o férovosti průběhu.

Úřad vyměřil městu odvod převyšující 57 milionů korun v únoru 2016. K pochybení mělo dojít už v roce 2011, kdy proběhla soutěž na zhotovitele stavby. Částka byla vypočítána z celkově přidělené dotace více než 251 milionů korun z Regionálního operačního programu Severozápad na projekt oddychové a relaxační centrum. Jedná se o dnešní Aquasvět, který navazuje na další letní a zimní sportoviště na Zadních Vinohradech.

Jakmile město obdrželo platební výměr, odvolalo se. Od té doby se odvoláním zabývalo ministerstvo financí, jakožto odvolací orgán. To vydalo rozhodnutí na konci listopadu a je konečné. Částka včetně penále má být zaplacená do 15 dnů.

Přesto město v momentě, kdy jsou ostatní možnosti vyčerpané, ještě „tahá za ruční brzdu“. Žádá o prominutí odvodu včetně odkladu platby do doby, než bude rozhodnuto. Žádost poslalo jako mimořádný opravný prostředek Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Pokud ji úřad zamítne, město je připraveno jednat dál. „Zde bychom zřejmě opět žádali o posečkání či povolení splátek,“ poznamenal v materiálu zpracovaném pro zastupitele ekonom města Jan Mareš.

Správní žaloba nemá význam

Podle jeho slov by město teoreticky mohlo podat správní žalobu. „Po vyhodnocení právním úsekem však už nemá správní žaloba význam, protože daná věc už byla správním soudem a vrchním soudem přezkoumána,“ uvedl ekonom. „Soud ve stejné věci přezkoumával rozhodnutí ve věci zúžení počtu uchazečů losováním na základě sporu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, kdy soudy pochybení potvrdily, a ministerstvo financí v rozhodnutí o odvolání tato rozhodnutí cituje. Jiné argumenty pro soudní zvrácení rozhodnutí o odvolání město nemá,“ vysvětlil Mareš.